Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 2015-04-10

No permission to download
Thật là dễ nhớ! Ngày 18/6/2014! Luật sẽ có hiệu lực từ 1/1/2015. Các bạn kích vào nút Download ở góc trên bên phải để tải.

Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 đã được Chủ tịch Quốc hội ký Ban hành.

Một điều trùng hợp vô tình và thú vị, trang web về phần mềm Dự thầu GXD có địa chỉ www.DuthauGXD.com được các kỹ sư Công ty Giá Xây Dựng đưa lên cùng ngày.

Bình luận mới nhất

very good and thanks you!
Tuyệt vời ông mặt trời
thanks you
Top Bottom