Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI 2015-04-10

No permission to download
Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Toàn văn xem File đính kèm
Tác giả
malsoni810
Downloads
4
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from malsoni810

Top Bottom