Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì các quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày...
You do not have permission to view the full content of this resource. Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản.
Tác giả
congpv
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings
Top Bottom