Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 2015-04-25

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

 1. VanToanGXD
  Ngày 22/4/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/6/2015 thay thế cho Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

  Mời tất cả các anh chị, bạn bè đồng nghiệp kích vào nút Tải xuống ở phía trên bên phải bài này. Đọc và cùng nghiên cứu, thảo luận, áp dụng nhé.

  Phần mềm Quyết toán GXD - số 1 Việt Nam hiện nay về thanh quyết toán hợp đồng.

  ThaoAnh.jpg

  Nguồn: chinhphu.vn

Recent Reviews

 1. Anonymous
  Anonymous
  5/5,
  Phiên bản: 2015-04-25
  Đọc nhanh còn thảo luận, chủ đề mới...............
 2. nguyentheanh
  nguyentheanh
  5/5,
  Phiên bản: 2015-04-25
  Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng. Rất nhanh, rất kịp thời.