Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 2015-05-15

No permission to download
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
Các kỹ sư GXD đang hoàn thiện bản so sánh những điểm khác so với Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

Ngày 5/5/2015 vừa qua, các kỹ sư GXD cũng bắt tay vào nâng cấp Phần mềm Quản lý chất lượng GXD lên bản 4.0 thay cho bản 3.0. Với nhiều dự kiến thay đổi, cải tiến nhân dịp này sẽ cập nhật theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, chúng ta cùng chung tay với các bạn đồng nghiệp, Chính phủ, Bộ Xây dựng để không ngừng nâng cao chất lượng các công trình Việt.
Nguồn: chinhphu.vn

Bình luận mới nhất

Thank you very much
this is ok
Top Bottom