Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 2015-06-22

No permission to download
Tác giả
QuyettoanGXD
Downloads
1.615
First release
Last update
Rating
5,00 star(s) 1 ratings

Bình luận mới nhất

Rất hay! Thanks.
Top Bottom