Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quyết định 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng 2015-04-10

No permission to download
Ngày 25/2/2013 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1) trong đó có rất nhiều tiêu chuẩn quan trọng mà anh em trong ngành xây dựng áp dụng như
- TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCXDVN 338 : 2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCXDVN 371 : 2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
- TCXDVN 375 : 2006 Thiết kế công trình chịu động đất
và nhiều các tiêu chuẩn khác có liên quan.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/02/2013. Vậy khi Quyết này có hiệu lực thì anh em trong ngành xây dựng sẽ áp dụng Tiêu chuẩn nào để thiết kế và thi công?

Nguồn http://www.moc.gov.vn
Tác giả
retcl
Downloads
65
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings
Top Bottom