Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
So sánh Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư dựng

So sánh Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư dựng 2.0

No permission to download
Trong bản Version 2 này đã cập nhật, chỉnh sửa, chi tiết thêm nhiều nội dung so với Version1.
- Bổ sung thêm nhiều nội dung
- So sánh sự đổi khác của một số thuật ngữ
- Bài của Ks KTXD Lê Vinh, trưởng phòng đầu tư, HUD3 về 1 số nội dung mới của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP
- Sơ đồ tư duy về các nội dung của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP Ks KTXD, Ths QTKD, Nguyễn Thị Huệ phòng Quản lý đô thị, huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Tập hợp một số tình huống

Các bạn nên tải về và in ra tiện theo dõi, nghiên cứu.
Chúc các bạn...

File đính kèm

Top Bottom