Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

TCVN5574 -2012 về kết cấu bêtông và bêtông cốt thép 2015-04-10

No permission to download
Nhiều bạn băn khoăn sau khi TCXD 356-2005 về kết cấu BTCT (đã quen thuộc với các lớp SV từ K48 về sau ĐHXD) bị hủy bỏ thì dân thiết kế sẽ dùng tiêu chuẩn nào làm cơ sở để thiết kế công trình BTCT. Thể theo nỗi băn khoăn đó tôi xin up lên tiêu chuẩn thay thế TCVN 5574:2012 cho các bạn tham khảo! Nút download ở bên phải nhé.
Thích: has1012
Tác giả
tthanhchungxd
Downloads
191
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings
Top Bottom