Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 về quy định chi tiết lập HSMT xây lắp 2015-06-30

No permission to download
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 về quy định chi tiết lập HSMT xây lắp. Bản xịn từ nguồn giaxaydung.vn đầy đủ các trang mà các bản trôi nổi trên mạng bị thiếu.
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Tin mừng: Phần mềm Đấu thầu GXD (Dự thầu GXD) đã cải tiến thuật toán đáp ứng tính toán theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Công ty Giá Xây Dựng đã triển khai khóa đào tạo Lập hồ sơ dự thầu, lập giá thầu thự hành phần mềm Đấu thầu GXD. Khóa học trao đổi về các nội dung:
- Chi phí hạng mục chung, lán trại
- Chi phí dự phòng tính vào từng đơn giá hay đưa ra khoản mục riêng? Trường hợp 1 túi hồ sơ, 2 túi hồ sơ. Tùy loại hợp đồng Trọn gói, Đơn giá cố định hay Đơn giá điều chỉnh.
- Cách tính giá tổng hợp (hợp giá)
- Các tính năng mới của phần mềm Đấu thầu GXD giúp bạn rất nhàn mà làm chính xác, không bị trừ lương do trượt thầu...

Các bạn đang làm thầu tại công ty xây dựng rất nên đi học lớp này.
Tác giả
Capcon
Downloads
1.828
First release
Last update
Rating
5,00 star(s) 1 ratings

Bình luận mới nhất

very good........................
Top Bottom