Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Pdf

đơn giá nhân công

 1. nguyentheanh
  Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bạn kích vào tab Lịch sử cập nhật để chọn tải bản pdf hoặc word.

  Thấy trên mạng các bản chế bản xấu quá, tôi dành thời gian chế bản 1 bản đẹp gửi các bạn đồng nghiệp cả nước sử dụng. Đã in thử ngon lành cành đào mới up.
  Video giới thiệu tính giá nhân công tự động trong Dự toán GXD 10. Công việc tính giá nhân công, bù/trừ, điều chỉnh sẽ nhàn hơn bao giờ hết. Hãy chọn Dự toán GXD vì sự hoàn thành của dự án và công việc của bạn đỡ vất vả với những lần làm đi làm lại, chỉnh sửa, in ấn lại hồ sơ...


  Video giới thiệu sử dụng Dự toán GXD 9.2 Plus:
  - Dữ liệu của Dự toán GXD đã được phân nhóm lại theo Thông tư số 01
  - Phần mềm đã tự động tính bảng giá nhân công (lương nhân công) theo Thông tư số 01
  - Tự động tính lại tiền lương thợ điều khiển máy theo Thông tư số 01