Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

dự toán gxd

  1. Cao Ngọc Phong

    Khắc phục các lỗi tính diễn giải khối lượng phần mềm Dự toán GXD

    1. Kết quả tính toán diễn giải bị sai => Bạn lưu ý: Vận hành các loại máy móc, thiết bị, phần mềm AutoCad, Revit hay Word, Excel đều có những quy tắc phải tuân thủ. Chức năng tính diễn giải của phần mềm Dự toán GXD theo quy tắc: Khi nhập khối lượng có kèm theo mô tả và ký hiệu cấu kiện thì bạn...
  2. Vũ Phương Anh

    File Excel tính lại giá nhân công Hà Nội theo quyết đinh 189 ngày 10/01/2019

    Hướng dẫn tính giá nhân công Hà Nội theo quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 thay thế quyết định 869/QĐ-UBND của Hà Nội năm 2018. Các Kỹ sư GXD đã tính toán và chia sẻ với các bạn bảng tính theo Quyết định 189 nói trên. - Mời bạn Bấm vào đây để tải file Excel tính lại giá nhân công theo...
Top Bottom