Bác nào có Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 em xin với, hiếm quá tìm mãi không thấy

Thành viên đã xem (Total:0)

dnv2005

Thành viên mới
#1
Bộ Giao thông vận tải đã có Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ thay thế QCVN 41:2012/BGTVT.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD