Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bài trên tạp chí về công nghệ bê tông tiên tiến JOURNAL of ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.751
Điểm thành tích
113

Hajime Okamura and Masahiro Ouchi .(2003). “Self-Compacting Concrete”, Journal of Advanced Concrete Technology, Vol.1 No.1
http://wiryanto.files.wordpress.com/2006/11/1_5.pdf
===================================================================================
Shunsuke Otani .(2004). “Earthquake Resistant Design of Reinforced Concrete Buildings - Past and Future”, Invited Paper, Journal of Advanced Concrete Technology Vol.2 No.1
http://wiryanto.files.wordpress.com/2006/11/003-024.pdf
===================================================================================
Kiang Hwee Tan . (2004). “Design of Non-Prismatic RC Beams Using Strut-and-Tie Models”, Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 2 No.2
http://wiryanto.files.wordpress.com/2006/11/design-of-non-prismatic-rc-beams-using-strut-and-tie-models.pdf
===================================================================================
Tomohiro Miki and Junichiro Niwa . (2004). “Nonlinear Analysis of RC Structural Members Using 3D Lattice Model”, Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 2 No.3
http://www.box.net/shared/n113yeoz6c
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom