Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Ban hành mẫu HSMT xây lắp mới

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63
BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP MỚI

Thực hiện quy định tại Điều 67 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (ban hành ngày 15/10/2009 và có hiệu lực từ ngày 01/12/2009) ngay trong tuần đầu tiên của năm mới 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BH ngày 6/01/2010 (TT01) quy định chi tiết lập HSMT xây lắp. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2010. Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp trước đây được ban hành kèm theo Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở Nghị định số 58/2008/NĐ-CPngày 05/5/2008.

Quá trình chuẩn bị soạn thảo mẫu HSMT xây lắp mới khá công phu, Dự thảo đã được đưa ra thảo luận tại nhiều cuộc họp, được gửi cho các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương là các tập đoàn, tổng công ty lớn, đồng thời được đăng tải trên trang web của Bộ KH&ĐT để lấy ý kiến rộng rãi trong cả nước.

Ngoài ra, một số vấn đề vướng mắc trong quá trình soạn thảo đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tài chính đã được lấy ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị toàn quốc phổ biến những nội dung về đấu thầu trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (Luật số 38/2009/QH12) và Nghị định số 85/CP, đồng thời được bàn thảo với đại diện một số cơ quan tài chính, công ty kiểm toán nhằm đảm bảo khi ban hành sẽ phù hợp với thực tế.

Mẫu HSMT xây lắp mới được ban hành kèm theo TT01 bao gồm các nội dung: Chỉ dẫn đối với nhà thầu, yêu cầu về xây lắp và yêu cầu về hợp đồng. Các Phụ lục bao gồm các ví dụ minh họa về tiêu chuẩn đánh giá, bảng tiên lượng để cán bộ làm công tác đấu thầu tham khảo.

Nội dung của Mẫu HSMT xây lắp mới được cập nhật theo quy định của Nghị định số 85/CP, trong đó các hướng dẫn về tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính được chỉnh sửa theo hướng đơn giản hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu tham gia đấu thầu. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chính như sau:
- Về điều kiện tham gia đấu thầu Mẫu HSMT xây lắp mới bổ sung quy định “Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo Điều 12 Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 Luật Sửa đổi" nhằm cụ thể hóa quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/CP.
- Mẫu HSMT xây lắp mới cũng bỏ quy định về nhà thầu phụ quan trọng vì qua khảo sát lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cho thấy, việc sử dụng nhà thầu phụ quan trọng không phổ biến ở các gói thầu xây lắp mà chỉ ở các gói thầu EPC và gói thầu mua sắm hàng hóa.
- Quy định về việc cho phép nhà thầu bổ sung "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác theo yêu cầu của HSMT theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 85/CP đã được cụ thể hóa tại Mục 25 Chương I. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong trường hợp nhà thầu có tư cách pháp nhân, có các tài liệu nêu trên nhưng do sơ suất không nộp trong hồ sơ dự thầu (HSDT), khác với việc không có "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập . . . theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.
- Về ngôn ngữ sử dụng cũng được sửa đổi trên cơ sở xác định một thứ tiếng có giá trị pháp lý trong trường hợp HSMT được lập bằng hai thứ tiếng. Mẫu HSMT mới hướng dẫn đối với đấu thầu quốc tế, trường hợp HSMT bằng tiếng Anh thì HSDT lập bằng tiếng Anh, trường hợp HSMT bằng tiếng Anh và tiếng Việt thì “nhà thầu có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDT căn cứ vào nội dung của bản HSMT bằng tiếng Anh". Quy định như vậy nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu trong nước lập HSDT, đồng thời giải quyết được tình huống trong trường hợp có sự khác nhau giữa HSMT bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt thì HSMT bằng tiếng Anh sẽ có giá trị pháp lý cao hơn, nhà thầu trong nước căn cứ vào HSMT bằng tiếng Anh để lập HSDT, tổ chuyên gia đấu thầu sẽ căn cứ vào HSMT bằng tiếng Anh để đánh giá tạo một mặt bằng cho nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài tham gia đấu thầu quốc tế.
- Mẫu HSMT xây lắp mới đã cụ thể hóa quy định trong Nghị định 85/CP về sử dụng lao động nước ngoài. Chủ đầu tư sẽ chỉ quy định về sử dụng lao động nước ngoài khi gói thầu có yêu cầu. Trường hợp gói thầu có quy định về sử dụng lao động nước ngoài thì nhà thầu xem xét chào trong HSDT việc sử dụng lao động nước ngoài nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định của HSMT, Nghị định số 85/CP và quy định của pháp luật về lao động (Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam) .

Một trong những sửa đổi quan trọng của Mẫu HSMT xây lắp mới là hướng dẫn quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.
Thứ nhất, kinh nghiệm thi công xây dựng được xác định qua tiêu chuẩn số lượng các hợp đồng xây lắp tương tự đã thực hiện với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ. Quy định trước đây chỉ cho phép nhà thầu kê khai các hợp đồng đã thực hiện với tư cách là nhà thầu chính.
Thứ hai, hệ số k trong công thức tính yêu cầu về doanh thu được giảm từ 2 đến 2,5 xuống còn 1,5 đến 2. Đồng thời có hướng dẫn riêng đối với trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm bằng giá gói thầu x k thông thường (k = 1,5). Hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu nhỏ và vừa có thêm cơ hội tham gia đấu thầu.
Thứ ba, Mẫu HSMT xây lắp mới đã bỏ hướng dẫn về lưu lượng tiền mặt và sửa đổi tên chỉ tiêu "tỷ suất thanh toán hiện hành" thành "hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn".
Thứ tư, sửa đổi quy định liên quan đến tài liệu gửi đính kèm đề chứng minh năng lực tài chính. Theo đó, để kiểm tra các số liệu mà nhà thầu kê khai, nhà thầu được yêu cầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu quy định tại mục B Mẫu số 14 Mẫu HSMT xây lắp mới.

Ngoài những nội dung nêu trên, mẫu HSMT xây lắp mới còn sửa đổi, bổ sung quy định trường hợp HSDT có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉch sai lệch sẽ được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giám giá . . .

Mẫu HSMT xây lắp mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chủ đầu tư, tổ chức, đơn vị tư vấn trong quá trình lập HSMT, chuẩn hóa quy trình, thủ tục về đấu thầu góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của quá trình đấu thầu
Theo: Báo đấu thầu (số 06 ngày 08/01/2010)
 

Mẹ sóc

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Bạn nào có thông tư 01/2010/TT-BH thì post lên đi.
 

dahuong

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
45
Điểm thành tích
18
Bạn nào có thông tư 01/2010/TT-BH thì post lên đi.
Đọc kỹ hsmt thấy có vấn đề gì mới không anh chị em
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63

tancauduong

Thành viên năng động
Bài viết
68
Điểm thành tích
8
Mẫu HSMT XL mới

Em có lên diễn đàn và thấy một số anh chị đang đi tìm mẫu HSMT XL mới theo thông tư 01/2010/TT-BKH. Em vừa download được trên mạng về nè. Các anh chị theo đường link sau mà download về. "http://www.moc.gov.vn/site/moc/legal?t=32&filter=2"

Em cũng có đọc sơ qua và thấy rất chi tiết, tuy nhiên chưa áp dụng được ngay mà phải đợi đến ngày 01/03/2010 mới áp dụng được.
Trong thời gian này em đang phải gậm nhấm một Bộ hồ sơ mời thầu mà xếp yêu cầu em viết theo NDD. Nhưng bi giờ mới có hướng dẫn theo mẫu mới mà HSMT sắp bị xếp yêu cầu xuất bản trước ngày 18.01.2010. Các anh có cách nào hiến kế cho em với (ngoại trừ kế hoãn binh).
Thân chào các anh (chị)
 

vinhnd83

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
39
Điểm thành tích
8
Em có lên diễn đàn và thấy một số anh chị đang đi tìm mẫu HSMT XL mới theo thông tư 01/2010/TT-BKH. Em vừa download được trên mạng về nè. Các anh chị theo đường link sau mà download về. "http://www.moc.gov.vn/site/moc/legal?t=32&filter=2"

Em cũng có đọc sơ qua và thấy rất chi tiết, tuy nhiên chưa áp dụng được ngay mà phải đợi đến ngày 01/03/2010 mới áp dụng được.
Trong thời gian này em đang phải gậm nhấm một Bộ hồ sơ mời thầu mà xếp yêu cầu em viết theo NDD. Nhưng bi giờ mới có hướng dẫn theo mẫu mới mà HSMT sắp bị xếp yêu cầu xuất bản trước ngày 18.01.2010. Các anh có cách nào hiến kế cho em với (ngoại trừ kế hoãn binh).
Thân chào các anh (chị)
[FONT=&quot]Theo mình bạn cứ áp dụng mẫu HSMT theo NĐ58. Tuy nhiên, các quy định trong HSMT thì bạn điều chỉnh cho phù hợp với NĐ85 thế là OK.

Về bản chất, Mẫu HSMT do Bộ KHĐT ban hành cũng chỉ là tài liệu để các Chủ đầu tư tham khảo thôi bạn ạ. Nếu bạn thấy phù hợp với nội dung của gói thầu mà bạn đang triển khai thì bạn vẫn có thể dùng mẫu HSMT theo NĐ85 được. Tuy nhiên, thông thường các "Bác nhà ta" thì đọc Luật và "dập khuôn" theo Luật nên có thể bạn làm theo Mẫu HSMT mới chưa chắc các Bác ấy đã duyệt đầu. Cho dù nó không sai.


[/FONT]
 
Last edited by a moderator:

dinhdangquang

Thành viên sắp tới hạng rất tuyệt vời
Bài viết
876
Điểm thành tích
83
Bắt buộc áp dụng

[FONT=&quot]
Về bản chất, Mẫu HSMT do Bộ KHĐT ban hành cũng chỉ là tài liệu để các Chủ đầu tư tham khảo thôi bạn ạ. Nếu bạn thấy phù hợp với nội dung của gói thầu mà bạn đang triển khai thì bạn vẫn có thể dùng mẫu HSMT theo NĐ85 được. Tuy nhiên, thông thường các "Bác nhà ta" thì đọc Luật và "dập khuôn" theo Luật nên có thể bạn làm theo Mẫu HSMT mới chưa chắc các Bác ấy đã duyệt đầu. Cho dù nó không sai.[/FONT]
Trước đây mẫu HSMT do Bộ KH&ĐT ban hành theo quyết định của Bộ trưởng thì là để tham khảo nhưng mẫu HSMT ban hành theo TT01/2010/TT-BKH thì bắt buộc áp dụng.
 

huanqlda

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
48
Điểm thành tích
8
Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ

Bộ Kế hoạch đã ban hành thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp gói thầu quy mô nhỏ.

- Gói thầu quy mô nhỏ được quy định là gói thầu có hạn mức nhỏ <=8 tỷ đồng
- Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/3/2010
 

File đính kèm

Dinh Linh

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
thẩm định gói thầu quy mô nhỏ

Theo mình thấy thì TT02 mới của BKH về hồ sơ mời thầu quy mô nhỏ đến 15/3/2010 mới có hiệu lực. Bây giờ mình đang thẩm hồ sơ mời thầu có giá gói thầu là 7 tỷ thì là nhỏ theo NĐ85, theo NĐ58 và TT1744 là quy mô lớn rùi vì >3tỷ thì ko biết là áp dụng thế nào cho đúng, xin ý kiến chỉ giáo của diẽn đàn, thank!
 
Last edited by a moderator:

huanqlda

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
48
Điểm thành tích
8
Áp dụng mẫu hồ sơ Mời thầu:

Theo mình thấy thì TT02 mới của BKH về hồ sơ mời thầu quy mô nhỏ đến 15/3/2010 mới có hiệu lực. Bây giờ mình đang thẩm hồ sơ mời thầu có giá gói thầu là 7 tỷ thì là nhỏ theo NĐ85, theo NĐ58 và TT1744 là quy mô lớn rùi vì >3tỷ thì ko biết là áp dụng thế nào cho đúng, xin ý kiến chỉ giáo của diẽn đàn, thank!
Vấn đề này Bộ Kế hoạch đã có văn bản số 9379/BKH-QLĐT ngày 04/12/2009 Hướng dẫn thực hiện. Nội dung đại khái là: trong khi chưa có mẫu hồ sơ MT mới theo NĐ85 thì vẫn áp dụng mẫu theo NDD58, tuy nhiên nội dung gì trái với NĐ85 thì áp dụng theo NĐ85.

Theo ý kiến cá nhân mình, tại thời điểm hiện nay đã có mẫu ban hành theo NĐ85, tuy chưa có hiệu lực nhưng ta áp dụng cũng không có vấn đề gì.... chỉ mắc nếu gói thầu của bạn >3 thì thủ tục đăng thông báo mời thầu trên báo đấu thầu vẫn phải thực hiện theo gói thầu lớn không áp dụng được gói thầu nhỏ theo NDD85 là bán hồ sơ ngay sau khi đăng, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu 10 ngày (mình đã bị mắc 1 gói như vậy, mình làm theo NDD85 nhưng báo đấu thầu có ý kiến hồ sơ đăng không hợp lệ và phải đăng lại như gói thầu lớn)... Luật của mình lằng nhằng thật :xc:
 

File đính kèm

huanqlda

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
48
Điểm thành tích
8
Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Ngày 27/01/2010 Bộ Kế hoạch đã ban hành TT 03/2010/TT-BKH quy định về mẫu hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2010.
 

dinhdongit

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
cho minh xin hỏi

anh chi nào có mẫu thư giảm giá và sơ đồ lu trong biện pháp thi công cái.cho mình xin cái. cảm ơn nhiều!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Chat tawk GXD

Top Bottom