Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Thành viên đã xem (Total:0)

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
#1
Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 không thay đổi

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012 của Sở TN-MT TP theo hướng giữ nguyên khung tối đa và tối thiểu như bảng giá các loại đất năm 2011.


Bảng giá chỉ điều chỉnh cục bộ đối với một số tuyến, đoạn đường được nâng cấp, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và các tuyến, đoạn đường mới hoàn thành hoặc vừa được đặt tên trong năm 2011. Theo đó, giá đất cao nhất vẫn là 81 triệu đồng/m2 ở 3 tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Đồng Khởi; thấp nhất là 110.000 đồng/m2 ở H.Cần Giờ. Giá đất nông nghiệp cao nhất là 190.000 đồng/m2, thấp nhất gần 45.000 đồng/m2. Chủ trương này nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Nguồn: BXD.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD