Bảng giá đất tỉnh Sơn La năm 2011

Thành viên đã xem (Total:0)

t668

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#1
Giá đất tỉnh Sơn la năm 2011, kèm theo Quyết định số: 3416/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD