Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bảng giá sắt thép (Cập nhật ngày 22/12/2018). Báo giá sắt thép mới nhất tháng 12 năm 2018.

thepthainguyen

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
35
Điểm thành tích
6
Lĩnh vực
Doanh nghiệp vật liệu xây dựng
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÉP VIỆT CƯỜNG
( Địa chỉ: Phường Ba Hàng, TX.Phổ Yên, Thái Nguyên )

BẢNG GIÁ SẮT THÉP MỚI NHẤT THÁNG 12 NĂM 2018.
(Cập nhật giá bán buôn ngày 22 tháng 12 năm 2018)

TT__Chủng loại, Quy cách __Mác thép __Chiều dài __Đơn giá
A- THÉP XÂY DỰNG HÒA PHÁT ( HPG )HÀNG DÂN DỤNG
* Thép thanh vằn d14, d16, d18, d20, d22, d25, d28, d32 = 12.095.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tròn trơn d6, d8; Thép tròn vằn d8 (Dạng cuộn ) = 12.295.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép thanh vằn d10 ( Mác SD295 hàng dân dụng ) = 12.195.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép thanh vằn d12 ( Mác CB300 hàng dân dụng ) = 12.055.000 ( Đồng/Tấn )
B- THÉP XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN ( TISCO ) - HÀNG DỰ ÁN
* Thép thanh vằn d14 đến d32 ( Hàng dự án mác CD400, CB500 ) = 12.395.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép thanh vằn d10 ( Hàng dự án Mác CD400 +CB500+ Gr60 ) = 12.495.000 ( Đồng/Tấn )
*Thép thanh vằn d12 ( Hàng dự án Mác CB400 + CB500 ) = 12.345.000 ( Đồng/Tấn )
C- THÉP VUÔNG ĐẶC + THÉP TRÒN ĐẶC + THÉP DẸT ( Thái Nguyên )
* Thép vuông đặc 14*14; Thép vuông đặc 16*16 ( L=6m) = 13.990.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép vuông đặc 10*10; Thép vuông đặc 12*12 ( L=6m ) = 13.990.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép vuong đặc 18*18; Thép vuông đặc 20*20 ( L=6m ) = 14.090.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tròn đặc phi 10; Thép tròn đặc phi 12 ( SS400, 6m ) = 13.695.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tròn đặc phi 14; Thép tròn đặc phi 16 ( SS400, 6m ) = 13.695.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tròn đặc phi 14; Thép tròn đặc phi 16 ( SS400, 6m ) = 13.695.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tròn đặc phi 22; phi 25; phi 28; phi 30 ( SS400, 6m ) = 13.990.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tròn đặc phi 32; phi 35; phi 38; d50; d73; d76 ( 6m ) = 13.990.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tròn đặc phi 30; phi 35; phi 36; phi 38 ( Mác C45, 6m ) = 14.200.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tròn đặc phi 50; phi 70; phi 73; phi 76 ( C45, 6m ) = 14.790.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tròn đặc phi 100; phi 110; phi 120; phi 200 ( C45, 6m ) = 15.090.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép dẹt cắt từ tôn tấm ( Từ 3 ly đến 5 ly ) Mác SS400 = 15.090.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép dẹt 30*30; thép dẹt 40*4; Thép dẹt 50*5; 50*3 = 13.790.000 ( Đồng/Tấn )
D- THÉP GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN ( Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng )
* Thép v30*3; Thép v40*3; Thép v40*4; Thép v40*5; = 13.995.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v50*5; Thép v50*4; Thép v50*3; Thép v45*5 = 13.995.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v60*6; Thép v60*5; Thép v60*4 ( Mác SS400 ) = 13.695.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v63*6; Thép v63*5; Thép v63*4 ( Mác SS400 ) = 13.695.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v65*6; Thép v65*5; Thép v65*4 = 13.695.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v70*7; Thép v70*6;Thép v70*5; Thép v70*8 = 13.695.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v75*7; Thép v75*6; Thép v75*5; Thép v75*9 = 13.695.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v80*8; Thép v80*7; Thép v80*6; Thép V75*9 = 13.795.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v90*9; Thép v90*8; Thép V90*7; Thép v90*6 = 13.795.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v100*10; Thép v100*9; Thép v100*8; Thép v100*7 = 13.795.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v120*12; Thép v120*10; Thép v120*8 = 13.855.000 ( Đồng/Tấn )
*Thép v130*12; Thép v130*10; Thép v130*9 = 13.855.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v150*15; Thép v150*12; Thép v150*10 ( SS400 ) = 15.820.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v175*12; Thép v175*15; Thép v175*17 ( SS400 ) = 16.150.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v100*10; Thép v120*12; Thép v120*10 ( SS540 ) = 14.150.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v130*12; Thép v130*10; Thép v130*9 ( SS540 ) = 14.150.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v150*15; Thép v150*12; Thép v150*10 ( SS540) = 15.995.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v175*17; Thép v175*15; Thép v175*12 ( SS540) = 17.095.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép v200*20; Thép v200*15; Thép v200*25 ( SS540 ) = 17.095.000 ( Đồng/Tấn )
E- THÉP CHỮ H + THÉP CHỮ I + THÉP CHỮ U + THÉP CHỮ C
* Thép U100*50*5; Thép U80*40*4; Thép U60*30*3.5 = 14.050.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép U100*46*4.5; Thép U120*52*4.8 = 14.020.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép U140*58*4.9; Thép U160*64*5 = 14.190.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép U150*75*6.5; Thép U180*68*7; Thép U200*76*5.2 = 15.095.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép U250*78*7; Thép U300*85*7; Thép U360*96*9 = 14.880.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép I150*75*5; Thép I120*5; Thép I100*55*4.5 = 14.695.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép I244*175*7; Thép I194*90*6*9; Thép I175*90*8 = 14.950.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép I200*100*5.5*8; Thép I250*125*6*9 = 14.995.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép I300x150x6,5x9; Thép I350*175*7*11 = 14.895.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép I400*200*8*13; Thép 500*200*10*16 = 14.895.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép H100*100*6*8; Thép H125*125*6*9 = 14.610.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép H150*150*7*10;Thép H200*200*8*12 = 14.710.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép H250*250*9*14; Thép 300*300*10*15 = 14.790.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép H350*350*10*19; Thép H400*400*13*21 = 14.790.000 ( Đồng/Tấn )
F- THÉP XÀ GỒ CHỮ U + XÀ GỒ CHỮ C + THÉP CHỮ Z ( Đen + Mạ kẽm )
* Thép xà gồ U30; Xà gồ U60; Xà gồ U80 (1.8 đến 3ly ) = 14.350.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép xà gồ U100*50; Xà gồ U120*50 ( 2 ly đến 5 ly ) = 14.350.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép xà gồ U150*30; Xà gồ U160*50 ( 2 ly đến 5 ly ) = 14.350.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép xà gồ U180*60; Xà gồ U200*50 ( 2 ly đến 5 ly ) = 14.350.000 ( Đồng/Tấn )
* Xà gồ mạ kẽm U100; Xà gồ mạ kẽm U120 ( Đến 5 ly ) = 16.200.000 ( Đồng/Tấn )
* Xà gồ mạ kẽm U140; U150; U180; U200 ( Đến 5 ly ) = 16.200.000 ( Đồng/Tấn )
* Xà gồ chữ C100*50*20; Xà gồ C120*50*20 ( Đến 5 ly ) = 14.450.000 ( Đồng/Tấn )
* Xà gồ chữ C180*60*20; Xà gồ C200*50*20 ( Đến 5 ly ) = 14.450.000 ( Đồng/Tấn )
* Xà gồ kẽm C100*50*15; Xà gồ kẽm C120*50*20 = 16.350.000 ( Đồng/Tấn )
* Xà gồ kẽm C140; Xà gồ kẽm C180, Xà gồ kẽm C200 = 16.350.000 ( Đồng/Tấn )
* Xà gồ mạ kẽm Z150 đến Z400 ( Dày từ 1.5 đến 2 ly ) = 20.590.000 ( Đồng/Tấn )
* Xà gồ mạ kẽm Z150 đến Z400 ( Dày từ 2.2 ly đến 4.5 ly ) = 20.990.000 ( Đồng/Tấn )
G- THÉP HỘP KẼM +THÉP ỐNG KẼM + THÉP HỘP ĐEN + ỐNG ĐEN
* Thép hộp 50*50; Thép hộp 100*100 ( từ 2 ly đến 4 ly ) = 14.990.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép hộp 40*40; Thép hộp 30*30 ( Từ 2 ly đến 3ly ) = 14.990.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép hộp 100*100; Thép hộp 50*50 ( từ 1 ly đến 1.8 ly ) = 15.080.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép hộp 30*30; Thép hộp 40*40 (từ 1 ly đến 1.8 ly ) = 15.080.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép hộp 50*100; Thép hộp 40*80 ( từ 2 ly đến 4 ly ) = 15.080.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép hộp 80*40; Thép hộp 100*50 ( từ 1 đến 1.8 ly ) = 15.080.000 ( Đồng/Tấn )
* Hộp kẽm 50x50; Hộp kẽm 100x100 ( từ 2.2 ly đến 3.2 ly ) = 16.050.000( Đồng/Tấn )
* Hộp kẽm 50x100; Hộp kẽm 40x80 ( từ 1.2 ly đến 2 ly ) = 16.050.000 ( Đồng/Tấn )
* Hộp kẽm 20x40; 25*50; Hộp kẽm 30x60 ( Đến 2 ly ) = 16.050.000 ( Đồng/Tấn )
* Hộp kẽm 50x50; Hộp kẽm 100x100 ( từ 1.2 ly đến 2 ly ) = 16.050.000 ( Đồng/Tấn )
* Hộp kẽm 100x50; Hộp kẽm 80x40 ( Dày 2.2ly và 3.2 ly ) = 16.550.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép hộp 100x150; 100x200; Hộp 200x200 ( Đến 4.5 ly ) = 17.080.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép ống đen d32; Thép ống d50; ống d76 ( 1 đến 2 ly ) = 15.080.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép ống d113; ống d141; ống d100; d168; d273 ( đến 5 ly ) = 15.080.000 ( Đồng/Tấn )
* Ống kẽm d32 đến d141 ( Dày từ 1 ly đến 2 ly ) = 16.150.000 ( Đồng/Tấn )
* Ống kẽm d60 đến d141 ( Dày từ 2.2 ly đến 4 ly ) = 19.580.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép ống đúc d50; d60;d76; d90; d113; d141; d273 = 23.550.000 ( Đồng/Tấn )
* Phụ kiện thép ống: Tê + Co + Cút + Bích + Dắc co + Bulong = Liên hệ
H- THÉP TẤM + THÉP RAY + TÔN NHÁM + LƯỚI + TÔN MÁI + TIZEN
* Thép tấm dày 2 ly; Thép tấm dày 3 ly ( Khổ: 1.5mx6m ) = 13.520.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tấm dày 4 ly; Thép tấm dày 5 ly; Thép tấm dày 6 ly = 13.120.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tấm dày 8 ly; Tôn tấm dày 10 ly; Tôn tấm dày 12 ly = 13.120.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tấm dày 14 ly; Thép tấm dày 16 ly; Tôn tấm dày 18 ly = 13.120.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép tấm dày 20 ly; Thép tấm dày 40 ly; 50 ly; 100 ly; 200 ly = 13.350.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép nhám dày 2 ly; Tôn nhám dày 3 ly; Tôn nhám dày 5 ly = 13.820.000 ( Đồng/Tấn )
* Thép ray P20; Thép ray P32; Thép ray P38; Thép ray P43 = 14.690.000 ( Đồng/Tấn )
* Lưới mắt cáo 2 ly; Lưới mắt cáo 3 ly; Lưới mắt cáo 5 ly = 15.380.000( Đồng/Tấn )
* Tôn mạ màu 0,35 ly Công nghiệp + Dân dụng ( Khổ 1080 ) = 62.000 ( Đồng/m2)
* Tôn mạ màu 0.4 ly Công nghiệp + Dân dụng ( Khổ 1080 ) = 71.550 ( Đồng/m2)
* Tôn mạ màu 0,45 ly Công nghiệp + Dân dụng ( Khổ 1080 ) = 81.500 ( Đồng/m2)
* Tôn úp nóc mạ màu 0,3 ly ( Công nghiệp + Dân dụng ) = 36.000 ( Đồng/md)
* Tôn mát 3 lớp mạ màu 0,3 ly đến 0,45 ly = Liên hệ
* Tizen các loại + Tăng đơ giằng chịu lực từ d10 đến d20 = Liên hệ
* Bọ xà gồ chữ V; Bọ xà gồ chữ U ( Dày từ 1,5 ly đến 8 ly ) = Liên hệ
* Bulon + Đai ốc + Vòng đệm các loại; Vít nở các loại = Liên hệ
* Sơn tĩnh điện thép tấm, thép hình U + V + Tròn + Vuông = Liên hệ
* Mạ kẽm nhúng nóng thép chữ V + U + I + Tròn + Vuông = 5.990.000 ( Đồng/tấn )
Ghi chú:
* Bảng giá Bán buôn các loại thép cấp cho Dự án, cấp cho các Đại lý, cấp cho các Công trình có hiệu lưc từ Ngày 22/12/2018. Hết hiệu lực khi có quyết định giá mới.
* Báo giá trên chưa gồm thuế VAT và vận chuyển ( Có triết khấu cho từng đơn hàng ). Có xe vận chuyển hàng hóa đến kho và chân công trình bên mua.
* Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, CO, CQ, của hàng hóa.
* Có đầy đủ hồ sơ năng lực của nhà phân phối, hồ sơ năng lực của nhà sản xuất.
* Nhận đơn hàng cắt theo quy cách: Thép xây dựng, thép tấm, thép hình ( V, U, I, H ). Gia công chi tiết: Bản mã, mặt bích, tăng đơ chịu lực. SơnMạ Kẽm nhúng nóng.
* Địa chỉ liên hệ: Mr.Việt ( PGĐ )
+ ĐT/FAX: 0280 3763 353. Di động: 0912 925 032 + 038 454 6668 + 0904 099 863
+ E-Mail: jscvietcuong@gmail.com / FAX ( Công ty ): 0280 3763 353

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng !

Ngày 22 tháng 12 năm 2018.

Tag: Bảng giá sắt thép mới nhất tháng 12 năm 2018 tại Lào Cai; tại Yên Bái; tại Điện Biên; tại Hòa Bình; tại Lai Châu; tại Sơn La. Bảng giá sắt thép mới nhất tháng 12 năm 2018 tại Hà Giang; tại Cao Bằng; tại Bắc Cạn; tại Lạng Sơn; tại Tuyên Quang; tại Phú Thọ. Bảng giá sắt thép bán đại lý mới nhất tháng 12 năm 2018 tại Thái Nguyên; tại Bắc Giang; tại Quảng Ninh; tại Bắc Ninh; tại Hà Nam. Bảng giá sắt thép mới nhất tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội; tại Hải Dương; tại Hải Phòng; tại Hưng Yên; tại Nam Định; tại Thái Bình; tại Vĩnh Phúc. Bảng giá sắt thép bán đại lý mới nhất tại Thanh Hóa; tại Nghệ An; tại Hà Tĩnh; tại Quảng Bình; tại Quảng Trị; tạ Huế. Bảng giá sắt thép mới nhất tháng 12 năm 2018 tại Đà Nẵng; tại Quảng Nam; tại Bình Định; tại Phú Yên; tại Khánh Hòa. Bảng giá sắt thép mới nhất tháng 12 năm 2018 tại Ninh Thuận; tại Bình Thuận; tại Gia Lai; tại Kon Tum; tại Đắk Lắk; tại Đắk Nông; tại Lâm Đồng. Bảng giá sắt thép mới nhất tháng 12 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, tại Vũng Tàu; tại Đồng Nai; tại Bình Phước; tại Bình Dương. Bảng giá sắt thép mới nhất tháng 12 năm 2018 tại Long An; tại Đồng Tháp; tại Cần Thơ; tại Kiên Giang; tại Cà Mau; tại An Giang. Báo giá sắt thép mới nhất tháng 12 năm 2018 tại Tiền Giang; tại Bên Tre; tại Vĩnh Long; tại Trà Vinh; tại Hậu Giang; tại Kiên Giang; tại Sóc Trăng; tại Bạc Liêu. BẢNG GIÁ SẮT THÉP BÁN BUÔN MỚI NHẤT THÁNG 12 NĂM 2018. Địa điểm bán sắt thép tại Hà Nội năm 2018. Địa điểm bán sắt thép xây dựng Hòa Phát tại Hưng Yên, tại Hải Dương năm 2018. Địa điểm đại lý bán thép Hòa Phát năm 2018. Địa điểm bán thép Thái Nguyên năm 2018. Tổng đại lý bán Sắt Thép tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội; tại Hưng Yên; tại Hải Dương; tại Thái Nguyên; tại Hải Phòng; tại Bắc Giang; tại Bắc Ninh. Bảng giá sắt vuông 10 đặc; vuông 12 đặc; vuông 14 đặc mới nhất tháng 12 năm 2018. Bảng giá thép vuông 16 đặc; vuông 18 đặc; vuông 20 đặc mới nhất tháng 12 năm 2018. Danh bạ công ty bán thép vuông đặc năm 2018 (Vuông 10 đặc; vuông 12 đặc; vuông 14 đặc; vuông 16 đặc; vuông 18 đặc; vuông 20 đặc). Báo giá thép vuông đặc có chứng chỉ chất lượng tháng 12 năm 2018 (Vuông 10; vuông 12; vuông 14; vuông 16; vuông 18; vuông 20). Bảng giá hộp kẽm mới nhất tháng 12 năm 2018.Bảng giá hộp kẽm mới nhất tháng 12 năm 2018. Bảng giá thép hộp đen mới nhất tháng 12 năm 2018. Bảng giá thép hình (L; U;I;H; V) mới nhất tháng 12 năm 2018. Bảng giá thép dẹt 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly mới nhất tháng 12 năm 2018. Bảng giá thép tấm 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 14 ly; 16 ly; 20 ly mới nhất tháng 12 năm 2018.
****************************************

QUÝ KHÁCH VUI LONG LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY VIỆT CƯỜNG CHÚNG TÔI: Liên hế: Mr. Việt (PGĐ) - Điện thoại/ Zalo/ FB: 038 454 6668 / 0912 925 032 / 0904 099 863 . Email: jscvietcuong@gmail.com.
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH !
********************************************************
 

vinpearlsphuquoc

Chủ đầu tư Vinpearl Shophouse & Condotel Phú Quốc
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án
Chào Quý công ty, hiện tại bên đơn vị của tôi đang triển khai dự án Vinpearl Condotel & Shophouse tại Phú Quốc. Tôi cần báo giá thép xây dựng Hoà Pháp số lượng lớn.

Bên bạn có thể gửi qua email cho tôi: tranxuanloc@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0243 974 9999
Website: http://vinpearlsphuquoc.com
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 96
  • 0
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom