Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bảng giá sắt thép tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất tháng 5 năm 2019.

thepthainguyen

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
35
Điểm thành tích
6
Lĩnh vực
Doanh nghiệp vật liệu xây dựng
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG

(Địa chỉ: Đồng Tâm, tt. Ba Hàng, TX. Phỏ Yên, Thái Nguyên)

BẢNG GIÁ SẮT THÉP MỚI CẬP NHẬT THÁNG 5 NĂM 2019.

(Cập nhật giá bán buôn ngày 01/05/2019)

TT________CHỦNG LOẠI________QUY CÁCH___MÁC THÉP___ĐƠN GIÁ (ĐVT: Nghìn đồng/ tấn)

I. THÉP XÂY DỰNG HÒA PHÁT + VIỆT MỸ + THÁI NGUYÊN

1/ Thép thanh vằn D14 đến D36 (Hòa Phát) (L=11,7m) CB300 = 12.290

2/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (Hòa Phát) CB400+CB500 = 12.490

3/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (Việt Mỹ) (L=11,7m) CB300 = 12.050

4/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (Việt Mỹ) CB400+CB500 = 12.250

5/ Thép thanh vằn D14 đến D32 (T.Nguyên) (L=11,7m) CB300 = 12.890

6/ Thép thanh D14 đến D32 (Thái Nguyên) CB400+CB500 = 12.990

7/ Thép thanh vằn D10 đến D12 (Hòa Phát) (L=11,7m) CB300 = 12.150

8/ Thép thanh vằn D10 đến D12 (Việt Mỹ) CB400+CB500 = 12.390

9/ Thép thanh D10 đến D12 (Thái Nguyên) (L=11,7m) CB300 = 12.990

10/ Thép cuộn tròn trơn + Tròn vằn: d6 + d8 (Việt Mỹ) CB240 = 12.350

11/ Thép cuộn tròn trơn + Vằn: d6 + d8 (Thái Nguyên) CB240 = 12.800

12/ Thép cuộn tròn trơn + Tròn vằn: d6 +d8 (Hòa Phát) CB240 = 12.490

II. THÉP VUÔNG ĐẶC + THÉP TRÒN ĐẶC + THÉP DẸT (Thái Nguyên)

1/ Thép vuông đặc 10x10; Thép vuông đặc 12x12; (L=6m) SS400 = 13.650

2/ Thép vuông đặc 14x14; Thép vuông đặc 16x16; (L=6m) SS400 = 13.650

3/ Thép vuông đặc 18x18; Thép vuông đặc 20x20; (L=6m) SS400 = 13.750

4/ Thép tròn trơn d10; d12; d14; d16; d18; d20; (L=6m) SS400 = 12.980

5/ Thép tròn trơn d22; d25; d28; d30; d32; d36; (L=6m) SS400 = 13.190

6/ Thép tròn trơn d50; d60; d73; d76; d90; d100; (L=6m) C20; C30 = 14.490

7/ Thép tròn trơn d30; d50; d76; d110; d120; d150; (L=6m) Q345, C45 = 14.590

8/ Thép lập là, thép dẹt 30mm (dày 2 ly đến 9 ly); (L=6m) SS400 = 13.750

9/ Thép lập là, thép dẹt 40mm (dày 3 ly đến 11 ly); (L=6m) SS400 = 13.750

10/ Thép lập là, thép dẹt 50mm (dày 3 ly đến 16 ly) (L=6m) SS400 = 13.650

11/ Thép lập là, thép dẹt 60mm (dày 4 ly đến 16 ly) (L=6m) SS400 = 13.650

12/ Thép dẹt cắt từ tôn tấm (dày từ 2 ly đến 10 ly); (L=3m đến 6m) = 13.800

13/ Thép dẹt cắt từ tôn tấm (dày 12 ly đến 20 ly); (L=3m đến 6m) = 14.150

III. THÉP GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng)

1/ Thép góc V30x30x3; V40x40x5; V45x5; (L=6m) CT3; SS400 = 13.690

2/ Thép góc V40x40x3; Thép góc V40x40x4; (L=6m) CT3; SS400 = 13.690

3/ Thép góc V50x50x4; Thép góc V50x50x5; (L=6m, 12m) SS400 = 13.690

4/ Thép góc V60x60x4; V60x60x5; V60x60x6; (L=6m, 12m) SS400 = 13.440

5/ Thép góc V63x63x4; V63x63x5; V63x63x6; (L=6m, 12m) SS400 = 13.590

6/ Thép góc V65x65x5; V65x65x6; V65x65x8; (L=6m, 12m) SS400 = 13.490

7/ Thép góc V70x70x5; V70x70x6; V70x70x7; (L=6m, 12m) SS400 = 13.590

8/ Thép góc V75x75x5; V75x75x6; V75x75x8; V75x75x9 (L=6m, 12m) SS400 = 13.590

9/ Thép góc V80x80x6; V80x80x7; V80x80x8; V80x10; (L=6m, 12m) SS400 = 13.590

10/ Thép góc V90x90x6; V90x7; V90x8; V90x9; V90x10; (L=6m, 12m) SS400 = 13.590

11/ Thép góc V100x100x7; V100x100x8; V100x10; (L=12m) SS400 = 13.590

12/ Thép góc V120x120x8; V120x10; V120x120x12; (L=12m) SS400 = 13.690

13/ Thép góc V130x9; V130x130x10; V130x130x12; (L=12m) SS400 = 13.690

14/ Thép góc V150x150x10; V150x150x12; V150x15; (L=12m) SS400 = 15.550

15/ Thép góc V100x100x10; V100x12; V130x130x15; (L=12m) SS540 = 13.990

16/ Thép góc V120x120x8; V120x120x10; V120x12 ; (L=12m) SS540 = 13.880

17/ Thép góc V130x130x9; L130x130x10; L130x12 ; (L=12m) SS540 = 13.880

18/ Thép góc V150x150x10; V150x150x12; V150x15; (L=12m) SS540 = 15.750

19/ Thép góc V175x175x12; V175x175x15; V175x17; (L=12m) SS540 = 16.750

20/ Thép góc V200x200x15; V200x200x20; V200x25; (L=12m) SS540 = 16.250

IV. THÉP HÌNH CHỮ U + I + H THÁI NGUYÊN

1/ Thép chữ U100x46x4.5; Thép chữ U120x52x4.8; (L=6m, 12m) CT38 = 13.850

2/ Thép chữ U140x58x4.9; Thép chữ U160x64x5; (L=6m, 12m) CT38 = 13.850

3/ Thép chữ U150x75x6.5; Thép chữ U180x74x5.1; (L=6m, 12m) SS400 = 15.500

4/ Thép chữ U200x76x5.2; Thép chữ U250x78x7; (L=12m) SS400 = 14.750

5/ Thép chữ U300x85x7; Thép chữ U400x100x10.5; (L=12m) SS400 = 14.450

6/ Thép H100x100x6x8; Thép H125x125x6.5x9; (L=12m) SS400 = 14.850

7/ Thép H150*150*7*10; Thép H200x200x8x12; (L=12m) SS400 = 14.920

8/ Thép H250x250x9x14; Thép H300x300x10x15; (L=12m) SS400 = 14.920

9/ Thép I100x55x4.5; Thép I120x64x4.8; (L=6m; 12m) SS400 = 14.550

10/ Thép I120x64x4.8; Thép I150x75x5x7; (L=6m, 12m) SS400 = 14.550

11/ Thép I200x100x5.5x8; Thép I250x125x6x9; (L=12m) SS400 = 15.560

12/ Thép I244x175x7x11; Thép I294200x8x12; (L=12m) SS400 = 15.450

13/ Thép I300x150x6.5x9; Thép I400x200x8x13; (L=12m) SS400 = 15.560

V. THÉP XÀ GỒ ĐEN + THÉP XÀ GỒ KẼM

1/ Thép xà gồ U100x50; Thép xà gồ U120x50; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.100

2/ Thép xà gồ U150x50; Thép xà gồ U160x50; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.100

3/ Thép xà gồ U180x60; Thép xà gồ U200x70; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.100

4/ Thép xà gồ C100x50x15; Xà gồ C120x50x20; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.250

5/ Thép xà gồ C150x50x20; Xà gồ C180x60x20; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.250

6/ Thép xà gồ C200x50x20; Xà gồ C200x60x30; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.250

7/ Xà gồ kẽm U100x50; Xgồ kẽm U120x50x20; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.990

8/ Xà gồ kẽm U150x50; Xà gồ kẽm U200x60; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.990

9/ Xà gồ kẽm C100x50x15; Xà gồ C120x50x20; (Căt theo quy cách) SS400 = 14.990

10/ Xà gồ kẽm C150x30x15; Xà gồ C150x50x20; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.990

11/ Xà gồ kẽm C180x50x20; Xà gồ C200x50x20; (Cắt theo quy cách) SS400 = 14.990

VI. THÉP HỘP ĐEN + ỐNG ĐEN + HỘP KẼM + ỐNG KẼM

1/ Thép hộp đen 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1,1 ly đến 1,4 ly); SS400 = 14.680

2/ Thép hộp đen 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1.6 ly đến 2 ly); SS400 = 14.440

3/ Thép hộp đen 50x50; 100x100 (dày từ 1,4 ly đến 2 ly); SS400 = 14.680

4/ Thép hộp đen 50x50; 50x100 (dày từ 2,3 ly đến 3,2 ly); SS400 = 14.440

5/ Thép hộp đen 100x100; 150x150 (dày 2,3 ly đến 4,5 ly); SS400 = 16.350

6/ Thép hộp đen 100x150; 100x200 (dày 2,5 ly đến 4,5 ly); SS400 = 16.350

7/ Thép hộp kẽm 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1,1 ly đến 2 ly); SS400 = 15.440

8/ Thép hộp kẽm 50x50; 100x100 (dày từ 1,4 ly đến 2 ly) ; SS400 = 15.440

9/ Thép hộp kẽm 50x50; 50x100 (dày từ 2,5 ly đến 4,5 ly) ; SS400 = 21.660

10/ Thép hộp kẽm 100x100; 150x150 (dày 2,3 ly đến 5 ly); SS400 = 21.660

11/ Thép hộp kẽm 100x1200;100x150 (dày 2.5 ly đến 5 ly); SS400 = 21.660

12/ Thép ống đen d33.5; d42.2; d48.1 (dày 1,1 ly đến 2 ly); SS400 = 14.880

13/ Thép ống đen d59.9; d76.5; d88.3 (dày 1.4 ly đến 2 ly); SS400 = 15.150

14/ Thép ống đen d108; d113.5; d126.8 (dày 2 đến 4,5 ly) ; SS400 = 16.350

15/ Thép ống kẽm D50; D60; D76; D90 (dày 1,4 đến 2 ly); SS400 = 21.660

16/ Thép ống kẽm D50; D60; D76; D90 (dày 2,5 đến 4ly) ; SS400 = 21.660

17/ Thép ống kẽm D100A; D130A; D150A (đến 5 mm) ; SS400 = 21.660

18/ Phụ kiện thép ống , hộp (Cút + Van +Tê +Bích + Nối) (Theo y/ cầu) = Liên hệ

VII. THÉP TẤM + BẢN MÃ + THÉP CHỐNG TRƯỢT + TÔN LỢP

1/ Thép tôn tấm (t= 2mm đến 4mm) (L=1,5mx6m) Q235A = 12.890

2/ Thép tôn tấm (t=5mm đến 10mm) (L=1,5mx6m) Q235A= 12.680

3/ Thép tôn tấm (t=12mm đến 18mm) (L=1,5mx6m) Q235A = 12.880

4/ Thép tôn tấm (t=20mm đến 50mm) (L=1,5mx6m) Q235A = 13.280

5/ Thép tấm cắt quy cách (2mm ≤T ≤ 5mm) (Theo yêu cầu) = 13.890

6/ Thép tấm cắt quy cách (6mm ≤ T ≤10mm) (Theo yêu cầu) = 13.995

7/ Thép tấm cắt quy cách (từ 12 ≤ T ≤ 20mm) (Theo yêu cầu) = 14.350

8/ Thép chống trượt (Tôn nhám) T=2mm đến 5mm; (L=1,5mx6m) = 13.750

9/ Thép chống trượt (Tôn nhám) T=6mm đến 10mm; (L=1,5mx6m) = 13.950

10/ Thép bản mã cắt từ thép tấm (2mm ≤ T ≤ 5mm) (Theo yêu cầu) = 14.550

11/ Thép bản mã cắt từ thép tấm (6mm ≤ T ≤ 14mm) (Theo yêu cầu) = 14.450

12/ Thép Lập là (Cán nóng): B=30mm và B=40mm ; (Theo yêu cầu) = 13.850

13/ Thép Lập là (Cán nóng); B=50mm và B=60mm ; (Theo yêu cầu) = 13.750

14/ Bulong móng; Bulong mạ kẽm; Tizen (từ d10 đến d30) (Theo y/cầu) = Liên hệ

15/ Sơn phủ bề mặt thép các loại (Sơn chống rỉ + Sơn mầu) (Theo yêu cầu) = 1.200

16/ Mạ kẽm nhúng nóng các loại thép (Thép hình + Kết cấu) (Theo yêu cầu) = 6.150

*GHI CHÚ:

- Bảng giá thép Bán Buôn, bán cho các Đại Lý, cung cấp cho các Dự Án, Công Trình có hiệu

lực từ ngày 01/05/2019. Hết hiệu lực khi có thông báo giá mới.

- Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Có triết khấu cho từng đơn hàng).

- Cung cấp đầy đủ Chứng Chỉ Chất Lượng cho tất cả các mặt hàng khi giao hàng.

- Công ty có xe vận chuyển từ 5 tấn đến 34 tấn, xe Rơmoc, xe Công ten nơ, xe Cẩu Tự Hành;

Cần Cẩu để hạ hàng tại Chân công trình hoặc tại Kho của bên mua.

- Công ty nhận tất cả các đơn hàng Cắt theo quy cách mọi chủng loại trên.

- Công ty nhận: Phun bi; Khoan, đột lỗ; Uốn vòm thép hộp, Ống; Gia công kết cấu.

- Liên hệ trực tiếp: Mr. Việt (PGĐ) – Email/ Facebook: jscvietcuong@gmail.com.

Điện thoại/ Zalo/ FB : 0912 925 032 / 0904 099 863 / 038 454 6668

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng !

Ngày 01 tháng 05 năm 2019.

Thep goc L63x63x6;.jpgThep I250; Th I300.jpgThep H200; H250; H300.jpgThep goc L120.jpg580715807258073
Tag: Bảng giá sắt thép (Cập nhật ngày 01/05/2019). Giá sắt thép bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá sắt mới nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép mới nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép tháng 5 năm 2019. Giá sắt tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 8 tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 8 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 8 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 8 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 10 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 10 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 10 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 10 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá sắt thép phi 10 cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019.Giá thép phi 10 Thái Nguyên tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 10 rẻ nhất Hà Nội tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 10 bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 10 bán đại lý tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 12 tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 12 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 12 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 12 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 12 cắt theo kích thước tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 12 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 12 Thái Nguyên tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 12 bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 12 bán đại lý tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 14 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 14 tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 14 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 14 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 14 cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 14 Thái Nguyên tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 14 bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 14 bán đại lý tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 16 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 16 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 16 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 16 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 16 cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 16 Thái Nguyên tháng 5 năm 2019.Giá thép phi 16 bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 16 bán đại lý tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 18 tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 18 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 18 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 18 Thái Nguyên tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 18 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 18 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 18 bán đại lý tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 20 bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 20 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 20 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 20 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 20 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 20 bán đại lý tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 22 tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 22 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 22 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 22 Thái Nguyên tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 22 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 22 cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 22 cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 25 bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 25 tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 25 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 25 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 25 Thái Nguyên tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 25 cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 25 rẻ nhất Hà Nội tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 25 bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 28 tháng 5 năm 2019. GIá thép phi 25 bán đại lý tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 28 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 28 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 28 Thái Nguyên tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 28 cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 28 bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 30 tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 30 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 30 cắt theo kích thước tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 30 bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 30 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 30 cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 32 tháng 5 năm 2019. Giá sắt phi 32 tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 32 Hòa Phát tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 32 Thái Nguyên tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 32 cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 32 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép phi 32 bán buôn tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép Lập Là 30mm (dày 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly; 9 ly; 10 ly) tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép lập là; thép dẹt 40mm (dày 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly) tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép Lập là, thép dẹt 50mm (dày 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly; 13 ly; 16 ly) tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép Lập là; thép dẹt 60mm (dày 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly; 13 ly; 15 ly; 16 ly) tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 10 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 10x10 tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 10*10 tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc bán đại lý tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc bán cho dự án Chung Cư tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 10 đặc tháng 5 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông 10 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 12x12 đặc tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông đặc 12*12 tháng 5 năm 2019. Giá săt vuông 12 đặc cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 12 đặc cắt theo kích thước tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc bán đại lý tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 12 đặc bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc cấp cho dự án Chung Cư tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc bán cho Đại Lý tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 12 đặc tháng 5 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông 12 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 5 năm 2019.Giá sắt vuông 14 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 14x14 đặc tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 14*14 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc cấp cho dự án Chung Cư tháng 5 năm 2019. Giá đại lý sắt vuông 14 đặc tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 14 đặc cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá bán buôn sắt vuông 14 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc bán cho đại lý tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 14 đặc tháng 5 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông 14 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 16x16 đặc tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 16*16 đặc tháng 5 năm 2019. Giá đại lý sắt vuông 16 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 16 đặc bán cho dự án Chung Cư tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc bán cho công trình tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 16 đặc tháng 5 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông 16 đặc tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 16 đặc bán cho đại lý tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 18x18 đặc tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 18*18 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc bán buôn tháng 5 năm 2019. Giá đại lý thép vuông 18 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc bán cho đại lý tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc bán cho dự án Chung Cư tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Đia chỉ bán sắt vuông đặc 18 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 18 đặc tháng 5 năm 2019.Giá sắt vuông 18 đặc rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 20x20 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 20*20 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 20x20 đặc tháng 5 năm 2019. Giá thép vuông 20*20 đặc tháng 5 năm 2019. Giá đại lý sắt vuông 20 đặc tháng 5 năm 2019. Giá vuông 20 đặc bán cho Đại Lý tháng 5 năm 2019. Giá bán buôn sắt vuông 20 đặc tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc bán cho dự án Chung Cư tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 20 đặc tháng 5 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông 20 đặc tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán thép vuông 10 đặc rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán thép vuông 12 đặc rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 14 đặc rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Đia điểm bán sắt vuông 16 đặc rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 20 đặc rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép chữ V tháng 5 năm 2019. Giá thép góc đều cạnh L100; L120; L130; L150; L175; L200 (Mác SS540) tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v30, v40, v50, v60 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v63, v65, v70, v75, v80 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v90, v100, v120, v130, v150 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Giá thép v30x3 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc v30*30*3 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt v3 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép v40x3; v40x4 tháng 5 năm 2019. Giá sắt v40*40*3; v40*40*4 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt v4 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v50x4; v50x5 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc v50*50*3; v50*50*4; v50*50*5 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt v5 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v60x4; v60x5; v60x6 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc v60*60*4; v60*60*5; v60*60*6 tai Hà Nội tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt v6 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v63x5; v63x6; v63x4 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc v63*63*4; v63*63*5; v63*63*6 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt v63 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v65x4; v65x5; v65x6; v65x8 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc v65*65*4; v65*65*5; v65*65*6; v65*65*8 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt v65 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v70x5; v70x6; v70x7; v70x8 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc v70*70*8; v70*70*7; v70*70*6; v70*70*5 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt góc v7 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v80x6; v80x7; v80x8 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt góc v8 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc v80*80*6; v80*80*7; v80*80*8 tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v90x10; v90x9; v90x6; v90x7; v90x8 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc v90*90*10; v90*90*7; v90*90*8; v90*90*9; v90*90*6 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt v9 rẻ nhất năm 2019. Giá thép góc v100x10; v100x8; v100x7 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc v100*100*10; v100*100*8, v100*100*7; v100*100*12 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán thép v10 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v120x12; v120x10; v120x8 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc v120*120*12; v120*120*10; v120*120*8 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán sắt góc v12 rẻ nhất Hà Nội tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc v130x12; v130x10; v130x9 tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v130*130*9; v130*130*10; v130*130*12 tháng 5 năm 2019. Giá thép góc v130*130*15 tháng 5 năm 2019. Địa điểm bán thép v130 rẻ nhất Hà Nội tháng 5 năm 2019. Giá thép góc L150x10 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc L150*150*10 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc L150x12 tháng 5 năm 2019. Giá thép góc L150*150*12 tháng 5 năm 2019. Giá thép góc L175x10 tháng 5 năm 2019. Giá sắt gócL175*175*10 tháng 5 năm 2019. Giá sắt góc L175x12 tháng 5 năm 2019. Giá thép góc L175*175*12 tháng 5 năm 2019. Giá thép góc L200x15 tháng 5 năm 2019. Giá thép góc L200x20 tháng 5 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 30; 40; 50; 100; 40*80; 50*100 năm 2019. Giá hộp kẽm 30; 40; 50; 100; 30*60; 40*80; 50*100 rẻ nhất tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 20*20*1 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 20*20*1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 30*30*1 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 30*30*1.1 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 30*30*1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 40*40*1.1 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 40*40*1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 40*40*1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*50*1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*50*1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*50 dày 1.6 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*50 dày 1.8 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*50 dày 2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*50 dày 2.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*50 dày 2.3 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*50x3 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*50*3.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*1.5 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*1.6 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*1.8 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*2.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*2.3 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*2.5 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*3 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*3.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*100*4 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*150 tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*200 tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 20*40x1 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 20*40*1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 20*40*1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 20*40*2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 30*60*1 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 60*30*1.1 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 30*60*1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 60*30*2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 40*80*1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 40*80*1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 80*40*1.6 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 40*80*2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 40*80*1.8 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*100*1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*100*1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*100*1.6 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*50*1.8 ly tháng 5 năm 2019. Gía hộp kẽm 50*100*2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 100*50*2.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*100*2.3 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*100*2.5 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*100*3 ly tháng 5 năm 2019. Giá hộp kẽm 50*100*3.2 ly tháng 5 năm 2019 . Giá hộp kẽm 50*100*4 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt ống kẽm D32; D50; D60; D76; D100; D110; D120; D140; D150; D200 tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 32; phi 42, phi 50; phi 60; phi 76; phi 100; phi 113; phi 141 rẻ nhất Hà Nội tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 32 dày 1 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 32 dày 1.1 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 32 dày 1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 32 dày 1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 42.2 dày 1.2 ly tháng 5 năm 2019.Giá ống kẽm phi 42.2 dày 1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 42 dày 2 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 50 dày 1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 50 dày 1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 50 dày 1.8 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 50 dày 2 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 50 dày 2.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 76 dày 1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 76 dày 2 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 76 dày 2.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 76 dày 1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 76 dày 2.3 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 76 dày 2.5 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 76 dày 3 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 76 dày 4 ly tháng 5 năm 2019. Giá ống kẽm phi 76 dày 3.2 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép hộp đen 20; 30; 40; 50; 100; 30*60; 40*80; 50*100; 100*150; 100*200 tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 20x20x1xly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 20x20x1.1 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 20x20x1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp đen 20x20x1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 20 rẻ nhất Hà Nội tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 30x30x1 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 30x30x1.1 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 30x30x1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 30x30x1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 30x30x2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 30 rẻ nhất Hà Nội tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 40x40x1.1 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 40x40x1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 40x40x1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 40*40x1.6 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 40x40x1.8 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 40x40x2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 50x50x1.1 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 50x50x1.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 50x50x1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 50x50x1.6 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 50x50x1.8 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 50x50x2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 50x50x2.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 50x50x2.3 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 50x50x2.5 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 50x50x3 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 50x50x3.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100x100x1.4 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100x100x1.5 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100x100x1.6 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100x100x2.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100x100x2.3 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100*100*2.5 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100*100*3.2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100x100x3 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100x100x4 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100x150x2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100*150*3 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100*150*4 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100*200x2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100*200*3 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt hộp 100*200*4 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt ống đúc d21; d32; d42; d50; d60; d76; d100; d130; d150 tháng 5 năm 2019. Giá sắt ống không hàn d21; d32; d40; d50; d60; d76; d100; d110; d130; d150; d200 tháng 5 năm 2019. Giá sắt ống đúc nhúng kẽm tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép u100, u120, u140, u160, u200, u250, u300 tháng 5 năm 2019. Giá sắt u100x46x4.5 tháng 5 năm 2019. Giá sắt u100 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Giá sắt chữ u100 tháng 5 năm 2019. Giá thép u120x52x4.8 tháng 5 năm 2019. Giá sắt u120 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt chữ u120 tháng 5 năm 2019. Giá thép u140x58x4.9 tháng 5 năm 2019. Giá sắt u140 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt chữ u140 tháng 5 năm 2019. Giá thép u150x75x6.5 tháng 5 năm 2019. Giá sắt u150 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt chữ u150 tháng 5 năm 2019. Giá thép u160x64x5 tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt chữ u160 tháng 5 năm 2019. Giá thép u180x74x5.1 tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt u180 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt chữ u180 tháng 5 năm 2019. Giá thép u200x76x5.2 tháng 5 năm 2019. Giá sắt u200 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt chữ u200 tháng 5 năm 2019. Giá thép chữ u250x78x7 tháng 5 năm 2019. Giá sắt chữ u250 tháng 5 năm 2019. Giá thép chữ u300x85x7 tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt chữ u300 tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép i100; i120; i150; i200; i244; i250; i294; i300; i400; i500 tháng 5 năm 2019. Giá thép chữ i100x55x4.5 tháng 5 năm 2019. Giá sắt i100 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Giá sắt chữ i100 tháng 5 năm 2019. Giá thép i120x64x4.8 tháng 5 năm 2019. Giá sắt chữ i120 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Giá thép chữ i150x75x5 tháng 5 năm 2019. Giá sắt i150 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Giá sắt chữ 1150 tháng 5 năm 2019. Giá sắt i150*75*5 tháng 5 năm 2019. Giá thép i200x100x5.5x8 tháng 5 năm 2019. Giá sắt chữ i200 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Giá sắt i200*100*5.5*8 tháng 5 năm 2019. Giá sắt i200 mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Báo giá thép i244x175x7x11 tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt i244*175*7*11 tháng 5 năm 2019. Giá sắt i250x125x6x9 tháng 5 năm 2019. Giá sắt i250*125*6*9 tháng 5 năm 2019. Giá sắt chữ i250 tháng 5 năm 2019. Giá thép chữ i294x200x8x12 tháng 5 năm 2019. Giá sắt i294*200*8*12 năm 2019. Giá thép i300x150x6.5x9 tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt i300*150*6.5*9 tháng 5 năm 2019. Giá thép i350x175x7x11 tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt i350*175*7*11 tháng 5 năm 2019. Giá sắt i400x200x8x13 tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt i400*200*8*13 tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép chữ H100; H125; H150; H200; H300; H350; H400 tháng 5 năm 2019. Giá thép chữ H100x100x6x8 tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt H100*100*6*8 tháng 5 năm 2019. Giá thép chữ H125x125x6.5x9 tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt H100*100*6.5*9 tháng 5 năm 2019. Giá thép chữ H150x150x7x10 tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt H150*150*7*10 tháng 5 năm 2019. Giá thép chữ H200x200x8x12 tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt H200*200*8*12 tháng 5 năm 2019. Giá thép chữ H300x300x10x15 tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt H300*300*10*15 tháng 5 năm 2019. Giá thép chữ H400x400x13x21 tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt H400*400*13*21 tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép xà gồ mạ kẽm U100; U120; U150; U160; U180; U200; U220 tháng 5 năm 2019. Bảng giá xà gồ đen U10; U12; U15; U17; U18; U20 tháng 5 năm 2019. Bảng giá xà gồ C100; C120; C150; C180; C200 tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt tấm 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 14 ly tháng 5 năm 2019. Giá thép tấm 2 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt tấm 2 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt tấm 2 ly cắt kích thước tháng 5 năm 2019. Giá thép tấm 3 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt tấm 3 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt tấm 3 ly cắt quy cách tháng 5 năm 2019. Giá bản mã 3 ly tháng 5 năm 2019. Giá thép tấm 4 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt tấm 4 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá tôn tấm 4 ly cắt kích thước tháng 5 năm 2019. Giá sắt tấm 5 ly tháng 5 năm 2019. Giá thép tấm 5 ly tại Hà Nôi tháng 5 năm 2019. Giá tôn tấm cắt qua cách tháng 5 năm 2019. Giá bản mã 5 ly tháng 5 năm 2019. Giá thép tấm 6 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt tấm 6 ly tháng 5 năm 2019. Giá tôn tấm 6 ly cắt kích thước tháng 5 năm 2019. Bảng giá bản mã 6 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép tấm 8 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt tấm 8 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép tấm 8 ly cắt kích thước tháng 5 năm 2019. Giá thép bản mã 8 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép tấm 10 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt tấm 10 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá tôn tấm 10 ly cắt theo quy cách tháng 5 năm 2019. Báo giá bản mã 10 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép bản mã 10 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép tấm 12 ly tháng 5 năm 2019. Báo giá sắt tấm 12 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá tôn tấm 12 ly cắt theo kích thước tháng 5 năm 2019. Giá bản mã 12 ly tháng 5 năm 2019. Giá thép tấm 14 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt tấm 14 ly tháng 5 năm 2019. Giá tôn tấm 14 ly tháng 5 năm 2019. Giá thép tấm 16 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá sắt tấm 16 ly tháng 5 năm 2019. Báo giá tôn tấm 16 ly tháng 5 năm 2019. Giá thép tấm 20 ly tháng 5 năm 2019. Giá sắt tấm 20 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá tôn tấm 20 tháng 5 năm 2019. Giá tôn tấm 30 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép tấm 40 ly tháng 5 năm 2019. Báo giá tôn tấm 100 ly tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép tấm 200 mm tháng 5 năm 2019. Giá thép tấm 100mm; 120 mm; 150 mm; 200 mm tháng 5 năm 2019. Bảng giá Thép Dẹt, thép Lập Là 30mm (dày 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly) mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Bảng giá Thép Dẹt, thép Lập Là 40mm (4 ly; 5 ly; 3 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly) mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép Lập Là; Thép Dẹt 50mm (dày 5 ly; 3 ly; 4 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly; 11 ly; 13 ly; 16 ly) mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép Lập Là; Thép Dẹt 60mm (dày 6 ly; 4 ly; 5 ly; 7 ly; 9 ly; 11 ly; 13 ly; 15 ly; 16 ly) mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Bảng báo giá thép Lập Là (30; 40; 50; 60) cắt theo quy cách mạ kẽm tháng 5 năm 2019. Bảng giá thép dẹt (30; 40; 50; 60; 70; 100) cắt theo quy cách mạ kẽm tháng 5 năm 2019. ***QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY VIỆT CƯỜNG: Mr. Việt (PGĐ) – Điện thoại/ Zalo/ FB: 0912 925 032 / 0904 099 863 / 038 454 6668. Email: jscvietcuong@gmail.com.***
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 102
  • 0
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom