Bảng tính tra hệ số k0 để tính móng chữ nhật tự động

Thành viên đã xem (Total:0)

thanhwb

Thành viên có triển vọng
#2
Bảng này rất hay, cảm ơn bạn nhiều, tiện thật, đỡ vất vả tra