Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bảng tính tra hệ số k0 để tính móng chữ nhật tự động

Thành viên đã xem (Total:0)

thanhwb

Thành viên có triển vọng
#2
Bảng này rất hay, cảm ơn bạn nhiều, tiện thật, đỡ vất vả tra