Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Báo giá VLXD Tỉnh Vĩnh Long năm 2011

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Báo giá VLXD tháng 6 năm 2011 tỉnh Vĩnh Long

Giá VLXD tháng 06 năm 2011 Số 175/CB.LS của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính Vĩnh Long ngày 30/06/2011
file báo giá gốc từ trang chủ của website sở Xây Dựng Vĩnh Long
Nguồn: http://www.sxd.vinhlong.gov.vn
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Giá VLXD tháng 08 năm 2011 Số: 234/CB,LS ngày 31/08/2011 của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính Vĩnh Long ngày 30/06/2011
file báo giá gốc từ trang chủ của website sở Xây Dựng Vĩnh Long
Download
Nguồn: http://www.sxd.vinhlong.gov.vn
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 10

Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo công bố số 263/CB.LS ngày 31/10/2011 của Liên Sở Tài Chính Xây Dựng"Chúc các bạn xây dựng nhiều công trình cao cao nữa ==> có thu nhập cao"
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 11

Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo công bố số 231/CB.LS ngày 30/11/2011 của Liên Sở Tài Chính Xây DựngFIle gốc từ Trang web Sở Xây Dựng Vĩnh Long, mình đã biên tập lại thành file PDF cho mọi người dể sử dung, không bị lỗi font (đề nghị khi các bạn đưa sang trang web khác phải ghi rõ nguồn: www.giaxaydung.vn)
Chúc các bạn thành công!
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 12

Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo công bố số 318/CB.LS ngày 30/12/2011 của Liên Sở Tài Chính Xây Dựng
file PDF biên tập từ file excell gốc của sở Xây Dựng Vĩnh Long. (file pdf được GXD biên tập lại khá công phu và mất thời gian, nhằm phục vụ cho thành viên tại diễn đàn. Khi đưa nội dung sang các website khác các bạn ghi rõ nguồn: www.giaxaydung.vn)
 

File đính kèm

Chủ đề tương tự


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom