Bảo hành công trình xây dựng

Thành viên đã xem (Total:0)

quangtuanacc

Thành viên mới
#1
Sao Nghị định số 15/2013/NĐ-CP không thấy ghi rõ giá trị bảo hành công trình? Chỉ nói thời gian mà quên mất chi phí là bao nhiêu ? Mục e Khoảng 6 Điều 24 có ghi trách nhiệm CĐT xác nhận trong bản vẽ hoàn công thì mẫu xác nhận BVHC là ntn?
Còn trách nhiệm của TVGS sao không thấy xác nhận vào BVHC nhỉ?
 

001

Thành viên nhiều triển vọng
#2
Sao Nghị định số 15/2013/NĐ-CP không thấy ghi rõ giá trị bảo hành công trình? Chỉ nói thời gian mà quên mất chi phí là bao nhiêu ? Mục e Khoảng 6 Điều 24 có ghi trách nhiệm CĐT xác nhận trong bản vẽ hoàn công thì mẫu xác nhận BVHC là ntn?
Còn trách nhiệm của TVGS sao không thấy xác nhận vào BVHC nhỉ?
Nghị định 15 không quy định chi tiết về giá trị bảo hành công trình vì trong Khoản 2, Điều 45 Nghị định 48/2010/NĐ-CP nagỳ 7/5/2010 đã quy định rồi.
 

Chienduc2812

Thành viên mới
#3
Sao Nghị định số 15/2013/NĐ-CP không thấy ghi rõ giá trị bảo hành công trình? Chỉ nói thời gian mà quên mất chi phí là bao nhiêu ? Mục e Khoảng 6 Điều 24 có ghi trách nhiệm CĐT xác nhận trong bản vẽ hoàn công thì mẫu xác nhận BVHC là ntn?
Còn trách nhiệm của TVGS sao không thấy xác nhận vào BVHC nhỉ?
Giá trị bảo hành tự thỏa thuận mà :

"3. Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; mức tiền bảo hành và việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành theo quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng."
 

suslucky

Thành viên mới
#5
Văn bản thì cũng chỉ dựa vào đó để 2 bên thỏa thuật giữa 2 bên là chủ yếu
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD