Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp áp dụng tài khoản chuyên chi

Thành viên đã xem (Total:0)

rowants

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
#1
nhờ các bác chỉ giáo giúp vấn đề như sau:

- hợp đồng gốc: quy định Nhà thầu được tạm ứng 10% giá hợp đồng (có nộp bảo lãnh tạm ứng), tài khoản thanh toán không áp dụng chuyên chi.
- phụ lục hợp đồng; Tạm ứng tiếp 5% nữa, sử dụng tài khoản chuyên chi đối với 5% này (có sự kiểm soát của chủ đầu tư thông qua 1 cam kết 3 bên giữa Chủ đầu tư, ngân hàng do chủ đầu tư chọn và Nhà thầu. Nội dung đại ý là Ngân hàng chỉ chuyển tiền trên cơ sở đề nghị của Nhà thầu và phải được chủ đầu tư xem xét chấp thuận).

Các bạn cho mình hỏi: Đối với 5% tạm ứng tiếp này Nhà thầu có bắt buộc phải nộp bảo lãnh tạm ứng nữa không? có quy định nào nói rõ về tài khoản chuyên chi không các bác chỉ giáp giúp.
xin trân trọng cảm ơn