Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bất hợp lý về cách tính lương hưu BHXH cho người lao động vừa có thời gian đóng BHXH trong doanh ngh

tienvanto

Thành viên mới
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Ví dụ sự bất hợp lý này :
+ Ông A kỹ sư cơ khí có 15 năm làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, từ năm 1985 đến 2000 đóng BHXH theo thang lương nhà nước. Năn năm cuối 1995-2000 bậc lương 2,5 là 24 tháng ,bậc lương 2,74 là 36 tháng, từ năm 2000 đến 2015 làm việc ngoài quốc doanh , tiền công tiền lương đóng BHXH trung bình/ tháng sau khi điều chỉnh chỉ số giá tiêu dùng = 5.000.000 đ/tháng.
+ Ông B kỹ sư cơ khí cùng làm việc với ông A trong doạnh nghiệp nhà nước và cùng đóng BHXH như ông A đến 2000, ông B tiếp tục làm việc trong doanh nghiệp NN mức đóng theo hệ số lương mới , 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu, hệ số lương = 4,51 ( hệ số lương cao nhất theo thang lương kỹ sư NDD205/2004 NĐ-CP)
Đến 2015 ông A và B cùng về hưu với 60 tuổi và 30 năm đóng BHXH. Giả sử lương tối thiểu tại thời điểm tính lương hưu là 1.050.000 đ

Lương hưu ông A được tính là:
15 năm làm trong doanh nghiệp nhà nước, bình quân tiền công tiền lương /tháng là:
(2,5*1.050.000*24 tháng+2,74*1.050.000*36 tháng )/60tháng=2.776.200 đ
Vậy tổng tiền công tiền lương 15 năm (180 tháng) làm trong doanh nghiệp nhà nước P1 là :
P1=2.776.200 *180 tháng = 499.716.000 đ.
Tổng tiền công tiền lương 15 năm (180 tháng) làm ngoài quốc doanh P2 là:
P2= 5.000.000*180 tháng =900.000.000 đ
+ Tổng cộng tiền công tiền lương 30 năm (360 tháng) là : .
. . P=P1+P2=449.716 +900.000.000=1.399.716.000 đ
Lương hưu ông A là : 1.399.716.000 /360 tháng *75%=2.916.075 đ/ tháng

Lương hưu ông B là : 4,51*1.050.000 *75%= 3.551.625 đ/ tháng

Vậy 15 năm đầu ,ông A và ông B cùng môi trường làm việc trong doanh nghiệp nhà nước có mức lương đóng BHXH như nhau ; 15 năm sau mặc dù ông A đóng cao hơn ông B nhưng khi tính lương hưu thì ông A lại thấp hơn ông B nhiều , đó là sự bất hợp lý.
Như ví dụ trên ta thấy : 15 năm ông A và ông B cùng làm việc trong doanh nghiệp nhà nước , cùng đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương theo nhà nước quy định như nhau, khi tính lương hưu ông B được tính 15 năm với hệ số lương cao nhất của ngạch bậc kỹ sư 8/8 còn ông A lại chỉ được tính với hệ số lương theo bậc lương của 5 năm cuối làm việc trong doanh nghiệp NN lên lương hưu ông A bị kéo xuống thấp hơn ông B quá nhiều .
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom