Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

BBNT hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng áp dụng cụ thể trong từng t

cuteott

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
234
Điểm thành tích
43
Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng: Tiêu đề biên bản lúc nào thì dùng "Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng", còn lúc nào thì dùng "Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng".Câu hỏi này tưởng chừng như quá là phổ thông và cơ bản, nhưng để hiều rõ cái cốt lõi xem ra có nhiều người cũng đang còn đắn đo phân vân. Mong các bác tư vấn giải thích rõ cho thằng em kém thông minh này với nghe.Ví dụ:1. Để thi công được một cái cống thoát nước thì có một số giai đoạn chính là: đào hố móng, thi công các phần của cống, lấp đất hoàn móng và hoàn thành cống. Thế thì ở đây dùng bao nhiêu biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng và bao nhiêu biên bản nghiệm thu thành giai đoạn thi công xây dựng.2. Để thi công nền mặt đường thì có các phần như: Đào hữu cơ, đào đắp nền đường K95, đắp lu nền K98, phần móng mặt, phần mặt đường ... Tương tự. Thế thì ở đây dùng bao nhiêu biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng và bao nhiêu biên bản nghiệm thu thành giai đoạn thi công xây dựng......Mong các bác tư vấn cho em với.Xin chân thành cảm ơn diễn đàn GXD.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom