Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

biên bản nghiệm thu

hamhochoi.tc

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Bài viết
146
Điểm thành tích
28
Cho e hỏi: "biên bản nghiệm thu bộ phận công trìn, giai đoạn thi công xây dựng" được hiểu là nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn thi công phải không ạ? e thấy nhiều biên bản vẫn ghi cả bộ phận lẫn giai đoạn vào trong khi đối tượng nghiêm thu lại chỉ thể hiện bộ phận hoặc giai đoạn thi công.
 
  • Like
Các tương tác: naat

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Bài viết
1.723
Điểm thành tích
113
đúng là sử dụng 1 trong 2 trường hợp: hoặc là 1 bộ phận công trình, hoặc là 1 giai đoạn thi công công trình. Tuy nhiên, vì lý do lười nên khi ban hành mẫu BB nghiệm thu, người ta bê nguyên tiêu đề mà không chỉnh sửa
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom