Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

BIM là gì? câu trả lời về mô hình thông tin công trình dành cho người mới bắt đầu

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.733
Điểm thành tích
113
Thông qua 1 bài học tiếng Anh giải đáp câu hỏi BIM là gì? tôi dịch lại để chia sẻ cho bạn đọc: qua bài này bạn vừa hình dung BIM là gì, vừa học được tiếng Anh chuyên ngành, vừa có thêm các từ khóa để tìm kiếm, nghiên cứu tiếp.

BIM (Building Information Modeling) is a process or a way of working, not an object or a physical entity; otherwise, it wouldn’t be a verb.
Mô hình thông tin công trình (BIM) là 1 tiến trình hoặc 1 cách làm việc (mới), không phải là 1 đối tượng hay 1 thực thể vật lý, mặt khác nó không phải là 1 động từ (động từ thường chỉ hành động).

Within a Building Information Modeling process, a project team contribute information and data about proposed building or structuring in a shared digital space called a Common Data Environment so that everyone that needs to see it can. This could be an extranet, a server or a cloud-based system.
Trong 1 tiến trình BIM, 1 đội làm dự án đóng góp thông tin và dữ liệu về công trình hoặc cấu trúc (kết cấu) trong một không gian chia sẻ số hóa thường gọi là CDE (môi trường chia sẻ dữ liệu chung) để mọi người có thể thấy những gì họ cần. CDE có thể là mạng cơ quan (extranet), thuê server hoặc hệ thống dựa trên nền tảng đám mây (cloud).

The digital information contributed could include specifications, schedules, performance, requirements, programs, cost plans and so on, and of course some drawings. Those drawings are created in 3D by different members of the project team in private. They are then put together into one 3D model to check that they co-ordinate, before being shared with the wider project team.
Các thông tin số hóa được đóng góp bao gồm: chỉ dẫn kỹ thuật, tiến độ, đặc tính, yêu cầu, chương trình, kế hoạch chi phí và nhiều thứ khác, trong đó bản vẽ chỉ là 1 loại thông tin. Các bản vẽ trong đó được tạo ở chế độ 3D bởi các thành viên khác nhau của đội làm dự án, mỗi người làm riêng, sau đó họ kết hợp lại với nhau thành mô hình 3D của công trình và họ kiểm tra là nó phù hợp, ăn khớp trước khi chia sẻ rộng rãi với cả đội làm dự án.

When you explore and click on different parts of the 3D representation, you'll be able to access the information about it. Clicking on the light for example might give you information or its manufacturer, lead-time, cost, performance level and when it will need replacing.
Nôm na: giờ bạn vào 1 mô hình thông tin công trình không giống như thiết kế bản vẽ 2D trước kia nữa. Ví dụ: Kích vào 1 cái bóng đèn trong thiết kế, bạn có đủ thông tin về: nhà sản xuất, thời gian đấu lắp, chi phí, mức độ hiệu suất và khi nào cần thay thế nó.
what-is-BIM-model.jpg
BIM enables project teams to deliver higher quality buildings more efficiently and for end users to really understand how their built assets are performing, so they can improve that performance, directly impacting their business outcomes and affecting the wider social outcomes of the world that we all live in.
BIM cho phép đội làm dự án hoàn thành công trình với chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn cho khách hàng (chủ đầu tư) qua việc thực sự hiểu làm cách nào tài sản (công trình) của họ được thình thành và thi công, từ đó nâng cao hiệu suất của họ, trực tiếp tác động đến lợi nhuận kinh doanh và có tác động lớn đến nguồn lợi của xã hội trên phạm vi toàn thế giới mà chúng ta sinh sống.

If you know somebody that’s still doing it the old way, share this article with them.
Nếu bạn biết người nào vẫn làm nghề xây dựng theo cách cũ, hãy chia sẻ bài này với họ.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom