Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Các chức danh trong Nghị định 59/2015/NĐ-CP

thaycung

Thành viên có triển vọng
Bài viết
6
Điểm thành tích
3
Xin phép hỏi mọi người về các khái niệm trong nghị định 59/2015/NĐ-CP:
- Chủ nhiệm đồ án;
- Chủ trì thiết kế xây dựng;
- Chủ nhiệm khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn công trình...
Các chức danh này có quyền hạn, chức năng nhiệm vụ gì trong việc khảo sát, lập dự án và thiết kế công trình xây dựng? và những nội dung đó được qui định trong văn bản pháp luật nào?
Rất mong được chỉ giáo, xin cảm ơn!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom