Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Các Công văn liên quan trong lĩnh vực Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

langduca

Thành viên gần đạt hạng rất tuyệt vời
Tham gia
12/12/07
Bài viết
998
Thích
243
Điểm thành tích
63
- Ngày 20/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 190/BXD-KTXD hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh An Giang điều chỉnh giá và thời gian hợp đồng xây dựng.

- Ngày 20/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 189/BXD-KTXD hướng dẫn Ban quản lý dự án Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều chỉnh đơn giá hợp đồng cho những công tác không có trong hệ thống định mức đã được Bộ Xây dựng công bố

- Ngày 20/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 66/BXD-QLN hướng dẫn Công ty cổ phần BIC Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội

- Ngày 20/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 65/BXD-QLN hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang thực hiện dự án nhà ở thu nhập thấp.

- Ngày 20/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 1621/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chính sách phát triển nhà ở cho công nhân khu, cụm công nghiệp.
 

Attachments

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
6/6/10
Bài viết
720
Thích
527
Điểm thành tích
93
Các công văn ngày 24/9 của Bộ xây dựng

- Công văn 1645/BXD-HĐXD thành lập Công ty TNHH dịch vụ Intogrant Vina do Bộ Xây dựng ban hành
- Công văn 191/BXD-KTXD ủy quyền thực hiện gói thầu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 

Attachments

langduca

Thành viên gần đạt hạng rất tuyệt vời
Tham gia
12/12/07
Bài viết
998
Thích
243
Điểm thành tích
63
- Ngày 25/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 71/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa về việc xác định kinh phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Ngày 25/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 192/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Khánh Hòa điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng hạng mục phụ trợ giai đoạn 1 dự án Trường trung câp du lịch Nha trang.

- Ngày 25/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 1658/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế về việc xác định thời điểm gốc để tính toán chỉ số giá xây dựng.

- Ngày 25/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 1659/BXD-KTXD gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng.
 

Attachments

langduca

Thành viên gần đạt hạng rất tuyệt vời
Tham gia
12/12/07
Bài viết
998
Thích
243
Điểm thành tích
63
- Ngày 05/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 1721/BXD-KTXD hướng dẫn Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trích lập và thanh quyết toán chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

- Ngày 05/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 1722/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc cho phép lập một số định mức xây dựng cơ bản trong công tác thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục khung cốt tượng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng

- Ngày 05/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 1724/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại Phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày 05/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 1725/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xây dựng và quản lý giá dịch vụ chung cư trên địa bàn thành phố
 

Attachments

langduca

Thành viên gần đạt hạng rất tuyệt vời
Tham gia
12/12/07
Bài viết
998
Thích
243
Điểm thành tích
63
- Ngày 08/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 1736/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính Hải Phòng về việc áp dụng mức lương tối thiểu để xác định chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình và lập chỉ số giá xây dựng công trình, phụ cấp lưu động

- Ngày 08/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 196/BXD-KTXD hướng dẫn Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

- Ngày 08/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 195/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng Nhà Xinh định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009

- Ngày 08/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 1737/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc nâng cấp đô thị thị trấn Đồng Đăng
 

Attachments

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
6/6/10
Bài viết
720
Thích
527
Điểm thành tích
93
Công văn 200/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Công văn 200/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 

Attachments

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
6/6/10
Bài viết
720
Thích
527
Điểm thành tích
93
Các công văn trong tháng 10 của Bộ xây dựng

1. Công văn 197/BXD-KTXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
2. Công văn 198/BXD-KTXD vướng mắc trong thanh toán bù giá vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
3. Công văn 199/BXD-KTXD về hệ số phụ cấp khu vực khi lập dự toán xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 4 do Bộ Xây dựng ban hành
4. Công văn 202/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện thủ tục trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
5. Công văn 203/BXD-KTXD hướng dẫn xác định chi phí Ban quản lý thực hiện dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
 

Attachments

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
6/6/10
Bài viết
720
Thích
527
Điểm thành tích
93
Công văn 1754/BXD-HTKT hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn và quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Vĩnh Long do Bộ Xây dựng ban hành

Công văn 1754/BXD-HTKT hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn và quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Vĩnh Long do Bộ Xây dựng ban hành
 

Attachments

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
6/6/10
Bài viết
720
Thích
527
Điểm thành tích
93
Các công văn trong tháng 10 của Bộ xây dựng

1. Công văn 74/BXD-QLN trả lời công văn 5851/SXD-QLN do Bộ Xây dựng ban hành
2. Công văn 75/BXD-QLN về quản lý cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
3. Công văn 1789/BXD-KTXD hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
4. Công văn 1790/BXD-KTXD hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
5. Công văn 78/BXD-QLN trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên do Bộ Xây dựng ban hành
6. Công văn 05/BXD-PTĐT xin ý kiến một số nội dung tại Thông tư 04/2006/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 

Attachments

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
6/6/10
Bài viết
720
Thích
527
Điểm thành tích
93
Công văn 22/10 của Bộ Xây Dựng

1. Công văn 1834/BXD-KTXD về điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 do Bộ Xây dựng ban hành
2. Công văn 1835/BXD-KTXD hướng dẫn định mức, đơn giá lập quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xã nông thôn mới do Bộ Xây dựng ban hành
 

Attachments

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
6/6/10
Bài viết
720
Thích
527
Điểm thành tích
93
Công văn 1866/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng do biến động tỷ giá và tiền lương chuyên gia do Bộ Xây dựng ban hành
 

Attachments

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
6/6/10
Bài viết
720
Thích
527
Điểm thành tích
93
Thông tư, QĐ, công văn trong tháng 10 bộ xây dựng

1. Thông tư 07/2012/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. Công văn 1857/BXD-PTĐT phân loại đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Bộ Xây dựng ban hành
3. Công văn 80/BXD-QLN trả lời Sở Xây dựng Quảng Ngãi thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành
4. Công văn 79/BXD-QLN trả lời công văn 280/2012/TA-CV do Bộ Xây dựng ban hành
5. Công văn 215/BXD-KTXD về chi phí thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
6. ông văn 214/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
7. Công văn 213/BXD-KTXD chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu XL.2: Xây dựng cầu Dừa Đỏ thuộc dự án cầu Cổ Chiên - Quốc lộ 60 do Bộ Xây dựng ban hành
8. Công văn 1898/BXD-KTXD định mức dự toán công tác xác định tim tuyến công trình thủy lợi do Bộ Xây dựng ban hành
9. Công văn 1893/BXD-KTXD điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án cải tạo, nâng cấp đường từ huyện Hàm Thuận Bắc đến xã La Dạ do Bộ Xây dựng ban hành
10. Công văn 1892/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 

Attachments

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
6/6/10
Bài viết
720
Thích
527
Điểm thành tích
93
Các công văn quyết định tháng 11/2012

1. Quyết định 1008/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. Quyết định 1007/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị trấn Uyên Hưng mở rộng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. Công văn 216/BXD-KTXD hướng dẫn xác định giá chênh lệch vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD và công văn 1551/BXD-KTXD do Bộ Xây dựng ban hành
4. Công văn 1919/BXD-KTXD điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
5. Công văn 83/BXD-QLN trả lời Sở Xây dựng Quảng Ngãi về thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành
 

Attachments

ks.thanhtan

Kỹ Sư Xây Dựng (bậc 3)
Tham gia
16/7/08
Bài viết
0
Thích
1.059
Điểm thành tích
78
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.giaxaydung.vn
Công văn 154/BXD-HĐXD ngày 07/11/2012 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP./.
(nguồn: boxaydung)
 

Attachments

ks.thanhtan

Kỹ Sư Xây Dựng (bậc 3)
Tham gia
16/7/08
Bài viết
0
Thích
1.059
Điểm thành tích
78
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.giaxaydung.vn
Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2010/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2011/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình về lập dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2014/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình./.

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 222/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng./.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

ks.thanhtan

Kỹ Sư Xây Dựng (bậc 3)
Tham gia
16/7/08
Bài viết
0
Thích
1.059
Điểm thành tích
78
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.giaxaydung.vn
Công văn số 2119/BXD-PTĐT ngày 27/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2012./.
(có biểu mẫu đính kèm)
(nguồn: boxaydung)​
 

Attachments

ks.thanhtan

Kỹ Sư Xây Dựng (bậc 3)
Tham gia
16/7/08
Bài viết
0
Thích
1.059
Điểm thành tích
78
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.giaxaydung.vn
Ngày 27/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2104/BXD-VLXD gửi các đơn vị sản xuất vật liệu xây không nung về việc báo cáo về sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây không nung.
Ngày 27/11/2012, Bộ Xây dựng đã có công văn 2106/BXD-VLXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo về Vật liệu xây dựng trên địa bàn./.

(nguồn: boxaydung)
 

Attachments

Last edited by a moderator:

ks.thanhtan

Kỹ Sư Xây Dựng (bậc 3)
Tham gia
16/7/08
Bài viết
0
Thích
1.059
Điểm thành tích
78
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.giaxaydung.vn
Ngày 28/11/2012, Bộ Xây dựng đã có công văn 2128/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn./.

(nguồn: boxaydung)
 

Attachments

ks.thanhtan

Kỹ Sư Xây Dựng (bậc 3)
Tham gia
16/7/08
Bài viết
0
Thích
1.059
Điểm thành tích
78
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.giaxaydung.vn
Công văn 2231/BXD-GĐ ngày 11/12/2012 của Bộ Xây dựng gửi: Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2012./.
 

Attachments

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
6/6/10
Bài viết
720
Thích
527
Điểm thành tích
93
Quyết định 1112/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 1112/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên