Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Các Công văn và Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT

vietthuong

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Văn bản số 3947/QĐ-BNN-XD ngày 12/12/2007 của Bộ NN và PTNT

Ngày 12/12/2007 BNN có ban hành văn bản 3947/QĐ-BNN-XD phê duyệt mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp các gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước . Anh( chị) nào có VB này thì gửi cho em vơi.
Mail của em là : lethuonghp85@yahoo.com

@VietHuong: Đề nghị bạn chú ý khi post bài. Topic mà bạn đăng bài hoàn toàn không cùng chủ đề với nội dung bài viết của bạn. Nếu vi phạm nhiều lần bạn có thể bị xóa bài hoặc ban nick.
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD

SmartSoftware
Bài viết
860
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công ty tư vấn, Giáo viên, giảng viên

DutoanGXD

SmartSoftware
Bài viết
860
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công ty tư vấn, Giáo viên, giảng viên
Last edited by a moderator:

DutoanGXD

SmartSoftware
Bài viết
860
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công ty tư vấn, Giáo viên, giảng viên
Last edited by a moderator:

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng
Quyết định 792/QĐ-BNN-TC ngày 01/6/2012 phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí không tự chủ của Cục Quản lý xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 792/QĐ-BNN-TC ngày 01/6/2012 phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí không tự chủ của Cục Quản lý xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 

File đính kèm

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng
Công văn 2568/BNN-HTQT ngày 01/6/2012 về tiêu chí lựa chọn tiểu dự án thuộc dự án “Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho tỉnh Tây nguyên”, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 

File đính kèm

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng
Công văn 1670/BNN-TCTL ngày 04/6/2012 về hướng dẫn phạm vi áp dụng của Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT- Định mức chi phí lập quy hoạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 

File đính kèm

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
717
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Thông báo 2766/TB-BNN-VP

Thông báo 2766/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị tăng cường nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng công trình thủy lợi, ngày 29/5/2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

File đính kèm

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
717
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công văn 2878/BNN-TC chuyển kinh phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

File đính kèm

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.518
Điểm thành tích
113
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Quyết định 1451/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án điều tra, dự toán dự án và giao nhiệm vụ điều tra về quản lý, khai thác và sử dụng công trình

Quyết định 1451/QĐ-BNN-KH ngày 19/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án điều tra, dự toán dự án và giao nhiệm vụ điều tra về quản lý, khai thác và sử dụng công trình thủy lợi

Toàn văn xem File đính kèm

Nguồn : Bộ NN&PTNT
 

File đính kèm

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng
Công văn 1890/BNN-KHCN ngày 22/6/2012 hướng dẫn việc đánh giá tác động môi trường đối với dự án trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 1890/BNN-KHCN ngày 22/6/2012 hướng dẫn việc đánh giá tác động môi trường đối với dự án trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 

File đính kèm

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng
Công văn 3039/BNN-KHCN ngày 26/6/2012 V/v triển khai Quyết định 86/2010/QĐ-TTg và Thông tư 81/2011/TT-BTC do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 

File đính kèm

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
717
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Quyết định 149/QĐ-QLCL năm 2012 xử lý kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị tại Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Quyết định 149/QĐ-QLCL năm 2012 xử lý kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị tại Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành
 

File đính kèm

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng
Công văn 3294/BNN-KHCN ngày 11/7/2012 về chuẩn bị hồ sơ xét chọn đề tài, dự án bắt đầu từ 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 

File đính kèm

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng
Công văn 2228/BNN-XD ngày 20/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Bộ Xây dựng về việc sửa đổi định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt./.

Công văn 2228/BNN-XD ngày 20/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Bộ Xây dựng về việc sửa đổi định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt./.
 

File đính kèm

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng
- Công văn 3519/BNN-ĐMDN ngày 25/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Công ty TNHH một thành viên Đồng Tháp I V/V trả lời công văn 103/ĐT1-VP.
 

File đính kèm

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng
Quyết định số 489/QĐ-BNN-KH nGÀY 12/3/2013 về việc giao chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước cho dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 38
  • 0
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom