Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Các văn bản bắt đầu từ năm 2015

Thành viên đã xem (Total:0)

phamtrungctm2

Thành viên có triển vọng
#1
Mình muốn lập topic để anh em cùng nhau góp ý, chia sẻ tài liệu các luật, nghị định, quyết định, thông tư,... bắt đầu có hiệu lực từ năm 2015