Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Các văn bản của SXD tỉnh Quảng Ninh v/v sử dụng cát nghiền thay cho cát tự nhiên

Thành viên đã xem (Total:0)

phamngoanmda

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Các văn bản V/v tăng cường quản lý và sử dụng vật liệu đầu vào để sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Công bố giá cát nghiền cho bê tông và vữa, cấp phối đá dăm loại 2 của công ty cổ phần Thiên Nam từ ngày 01/7/2017
 

Attachments