Các văn bản của SXD tỉnh Quảng Ninh v/v sử dụng cát nghiền thay cho cát tự nhiên

Thành viên đã xem (Total:0)

phamngoanmda

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Các văn bản V/v tăng cường quản lý và sử dụng vật liệu đầu vào để sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Công bố giá cát nghiền cho bê tông và vữa, cấp phối đá dăm loại 2 của công ty cổ phần Thiên Nam từ ngày 01/7/2017
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD