Cách thêm hệ số đồng loạt cho dự toán

Thành viên đã xem (Total:0)

deathofwar

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
#1
Mình muốn thêm hệ số nhân công đồng loạt cho 1 dự toán.
Tuy nhiên mỗi một công tác phải Shift+F1 một lần, rất mất công.
Không biết có cách nào nhập 1 lần cho hàng loạt công tác không?