Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Cách thêm hệ số đồng loạt cho dự toán

Thành viên đã xem (Total:0)

deathofwar

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
#1
Mình muốn thêm hệ số nhân công đồng loạt cho 1 dự toán.
Tuy nhiên mỗi một công tác phải Shift+F1 một lần, rất mất công.
Không biết có cách nào nhập 1 lần cho hàng loạt công tác không?