cách thức hoặc kinh nghiệm quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyenanhducbdnv

Thành viên mới
#1
trong phương pháp giá đánh giá có nội dung: Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá... Tuy nhiên chưa có quy định cụ thể; vậy có thể cho tôi một số mẫu, cách thức hoặc kinh nghiệm thực hiện khi tôi áp dụng cho mua sắm tập trung. Có thể liên hệ để chỉ bảo hướng dẫn 0912778749
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD