Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Cách tính suất đầu tư công trình

Thành viên đã xem (Total:0)

thanhhuongnt17

Thành viên mới
#1
Cả nhà cho mình hỏi tính suất vốn đầu tư công trình theo cách nào thì chính xác hơn:
1. Tính suất vốn công trình theo từng phần: móng, kết cấu thân, kiến trúc, cơ điện ... theo tổng diện tích sàn xây dựng. Tức là tổng diện tích sàn là 1000m2 thì lấy suất vốn đầu tư cùa từng phần nhân với 1000m2 này.
2. Tính suất vốn đầu tư công trình theo cách: suất vốn đầu tư phần móng x diện tích phần móng, các phần khác thì nhân với tổng diện tích sàn xây dựng.
Rất cảm ơn sự giúp đỡ của cả nhà!