Cách tính trượt giá trong thanh toán.

Thành viên đã xem (Total:0)

ngochung171

Thành viên mới
#1
Mình có vấn đề sau nhờ mọi người tư vấn giúp:
Mình đang cần tính công thức sau: A/B trong đó
- A là chỉ số giá vật liêu xi măng T5/2011
- B là chỉ số giá vật liêu xi măng T2/2012
Tuy nhiên A chỉ số giá vật liệu xi măng T5/2011 là 155,8 (chỉ số giá này là so với chỉ số giá năm 2006) còn B chỉ số giá vật liêu xi măng T2/2012 là 101,78 (chỉ số này lại so với chi số giá năm 2011).
Mọi người giúp mình cách chuyển về cùng một mốc để tính với.