Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Cấp lại chứng chỉ hành nghề TVGS

Thành viên đã xem (Total:0)

billgates

Thành viên mới
#1
Các bác cho em hỏi thủ tục và trình tự cấp lại chứng chỉ hành nghề TVGS với.
- Chứng chỉ của em bị hết hạn từ tháng 6/2016, vậy bây giờ em xin cấp lại có vấn đề gì không?
- Thủ tục và mẫu mã xin cấp lại thế nào hướng dẫn em với.
- Trước đây thì có mẫu xin cấp lại và có xác nhận của cơ quan rồi 2 ảnh kèm theo cùng chứng chỉ hết hạn mang đến sở xây dựng xin cấp là được. Còn bây giờ theo luật xây dựng mới và các thông tư hướng dẫn mới thì thủ tục có thay đổi gì không? xin giúp đỡ