Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chất lượng việc đăng ký thương hiệu qua việc tư vấn

dangkythuonghieu

Thành viên có triển vọng
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Tư vấn về đăng ký nhãn hiệuTư vấn về đăng ký nhãn hiệu. Theo quy định của pháp luật, một dấu hiệu có khả năng phân biệt, không lừa dối người tiêu dùng và không có khả năng xung đột với các quyền đã được xác lập sớm hơn của các đối tượng khác như nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý... của chủ thể khác có thể được bảo hộ là nhãn hiệu.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, nhãn hiệu được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ (trừ trường hợp là nhãn hiệu nổi tiếng). Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam muốn được hưởng quyền đối với nhãn hiệu phải trực tiếp làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc uỷ quyền cho một Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ để thực hiện các công việc liên quan.

Quyền đối với nhãn hiệu được ghi nhận theo phạm vi lãnh thổ quốc gia, nhãn hiệu đã đăng ký tại ViệtNam hoặc ở một quốc gia bất kỳ chỉ được bảo hộ trên lãnh thổ ViệtNam hoặc mỗi quốc gia. Để được bảo hộ ở một nước ngoài, nhãn hiệu phải được đăng ký hoặc sử dụng ở nước ngoài đó. Tuy nhiên, tùy thuộc vào luật pháp của nước đó quy định quyền đối với nhãn hiệu phát sinh thông qua đăng ký hay sử dụng nhãn hiệu.

1.Nhãn hiệugồm:

- Nhãn hiệu gắn vào sản phẩm, bao bì sản phẩm để phân biệt sản phẩm cùng loại của các cơ sở sản xuất khác nhau;

- Nhãn hiệu dịch vụ gắn vào phương tiện dịch vụ để phân biệt dịch vụ cùng loại của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác nhau.

Để đăng ký thương hiệu ở nước ngoài, doanh nghiệp ViệtNam có thể thực hiện theo nhiều cách:

- Đăng ký trực tiếp ở từng nước;

- Hoặc đăng ký qua hệ thống đăng ký quốc tếMadrid bằng cách nộp một đơn duy nhất trong đó có chỉ định các nước xin đăng ký. Nếu đăng ký theo Madrid, trước hết nhãn hiệu phải đã được nộp đơn đăng ký hoặc đã được đăng ký tại Việt Nam tùy thuộc vào các nước xin bảo hộ thuộc Nghị định Madrid hay Thỏa ước Madrid.

2. Dịch vụ của Công ty A&S Law trong lĩnh vực tư vấn đăng ký nhãn hiệu:

-A&S Law sẽ tư vấn miễn phí các thủ tục , hồ sơ và hướng dẫn đăng kí nhãn hiệu cho Khách hàng.

-Hỗ trợ tiến hành tra cứu đăng kí nhãn hiệu đồng thời tiến hành đánh giá khả năng đăng kí

-Thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ

- Nộp đơn và theo dõi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại ViệtNam cho khách hàng cho tới khi Khách hàng nhận được kết quả cuối cùng

-Tiến hành nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng kí thương hiệu cho Khách hàng

2.1 Về thời gian:

Theo quy định, thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa kéo dài 9 tháng. Cụ thể:

- Giai đoạn xét nghiệm hình thức (từ 01-02 tháng). Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đánh giá về chủ thể nộp đơn, phân nhóm và các thủ tục về mặt hình thức khác.

- Giai đoạn công bố đơn (02 tháng). Trong giai đoạn này, các đơn vị, doanh nghiệp, công ty khác có thể phản đối đơn nếu cho rằng nhãn hiệu đã nộp xâm phạm đến quyền lợi của họ

- Giai đoạn Xét nghiệm nội dung đơn (09 tháng). Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá khả năng phân biệt của Nhãn hiệu đối với sản phẩm và dịch vụ xin đăng ký và khả năng tương tự gây nhầm lẫn với các quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập trước (như Đơn nhãn hiệu đã được nộp trước, Nhãn hiệu đã được đăng ký trước…)

- Giai đoạn Cấp văn bằng (02-03 tháng). Trong giai đoạn này, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành cấp văn bằng cho chủ đơn.

2.2 Về thông tin và tài liệu để nộp đơn đăng ký độc quyền thương hiệu:

- Thông tin, địa chỉ người nộp đơn, chủ sở hữu;

- Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký tại ViệtNam;

- Danh mục sản phẩm/ dịch vụ cần đăng ký


Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ


Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích


Email: baohologo@gmail.com

Hotline: (+84)914195266

Tel: (+84) 435551315
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Trình bày lấy mẫu nhiều loại vật liệu trong cùng 1 biên bản theo dõi lấy mẫu

  • 330
  • 0
Trình bày lấy mẫu nhiều loại vật liệu trong cùng 1 biên bản theo dõi lấy mẫu Trên công trường xây dựng sử dụng rất nhiều loại vật liệu, để đảm bảo chất lượng phải lấy mẫu. 1 loại vật liệu lấy nhiều mẫu, lấy mẫu nhiều lần và để theo dõi người ta...
Top Bottom