Chỉ số giá xây dựng thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014, Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014

Thành viên đã xem (Total:0)

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
#1
Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh công bố Tập chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 12); Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014 kèm theo Quyết định số 432/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 09/4/2015 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 

Attachments