Chi phí dự phòng của gói thầu theo hợp đồng trọn gói không thực hiện có bị trừ?

Thành viên đã xem (Total:0)

bogia36

Thành viên mới
#1
Mình đã gặp trường hợp đối vs hđ trọn gói, giá gói thầu có dự phòng, đơn giá từng công việc nhà thầu chào thầu có dự phòng, Khi thanh toán không có phát sinh chủ đầu tư vẫn thanh toán bằng đơn giá hợp đồng. Nhưng kiểm toán trừ phần dự phòng trong đơn giá từng công việc =>đơn giá thanh toán nhỏ hơn đơn giá hợp đồng. Nếu như thế thì làm hồ sơ dự thầu không cần chiết tính dự phòng vào trong từng đầu mục công việc nữa mà đưa ra tổng luôn => sai hướng dẫn theo TT03/2015/TT-BKTĐT.Mọi người cho ý kiến
 

nguyentheanh

GĐ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng
Thành viên BQT
#2
Hợp đồng trọn gói. Khi thanh toán không có phát sinh chủ đầu tư vẫn thanh toán bằng đơn giá hợp đồng. Kiểm toán trừ phần dự phòng trong đơn giá từng công việc là sai so với quy định. Cứ hợp đồng đã ký đã thỏa thuận mà thực hiện.

Theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP hợp đồng sau khi đã ký mang tính pháp lý cao nhất. Hợp đồng trọn gói không thay đổi giá trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.
 

datnguyen609

Thành viên nhiều triển vọng
#4
Theo Luật đấu thầu 2003 và nghị định 85/2009 về hướng dẫn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng thì “Hình thức trọn gói được áp dụng cho những phần công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng. Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng”.
Theo Nghị định 48/2010 hướng dẫn về Hợp đồng xây dựng “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết”.
Như vậy ta thấy Luật và các nghị định của Chính phủ quy định rõ ràng: Hợp đồng trọn gói là trọn gói về cả khối lượng và giá trị.
 

nnhd2212

Thành viên có triển vọng
#5
Theo Luật đấu thầu 2003 và nghị định 85/2009 về hướng dẫn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng thì “Hình thức trọn gói được áp dụng cho những phần công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng. Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng”.
Theo Nghị định 48/2010 hướng dẫn về Hợp đồng xây dựng “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết”.
Như vậy ta thấy Luật và các nghị định của Chính phủ quy định rõ ràng: Hợp đồng trọn gói là trọn gói về cả khối lượng và giá trị.
hình như Luật đấu thầu 2003 , nghị định 85/2009 và Nghị định 48/2010 đều hết hiệu lực rồi mà bạn?
 

thanhtrungvo1989

Thành viên mới
#6
Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình (Trích Điểm a, Khoản 5, Điều 15 Nghị định 37)
Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trên cơ sở giá hợp đồng đã ký, kiểm toán không có cơ sở nào trừ đi chi phí dự phòng của bạn cả.
 

quynhhv

Thành viên mới
#7
theo dõi bài của thớt vì cũng đang quan tâm vấn đề này