Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chi phí dự phòng trượt giá

hoangha168

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Khi lập dự toán giá gói thầu cho hợp đồng theo đơn giá cố định có chi phí dự phòng do trượt giá 2%. Theo TT03 quy định "4. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại thì chi phí dự phòng sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Chi phí dự phòng sẽ được chuẩn xác lại trong quá trình thương thảo hợp đồng. Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng; phần chi phí dự phòng này do chủ đầu tư quản lý và chỉ được sử dụng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng khi có phát sinh"

Theo biểu mẫu 20b trong TT03 áp dụng với hợp đồng theo đơn giá cố định. vậy Xin hỏi là khi nhà thầu chào giá không có chi phí dự phòng trượt giá riêng theo biểu mãu, giá chi tiết của nhà thầu đã bao gồm chi phí dự phòng do trượt giá. vậy có đúng không?
 

fx1024

Thành viên có triển vọng
Bài viết
7
Điểm thành tích
1
Khi lập dự toán giá gói thầu cho hợp đồng theo đơn giá cố định có chi phí dự phòng do trượt giá 2%. Theo TT03 quy định "4. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại thì chi phí dự phòng sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Chi phí dự phòng sẽ được chuẩn xác lại trong quá trình thương thảo hợp đồng. Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng; phần chi phí dự phòng này do chủ đầu tư quản lý và chỉ được sử dụng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng khi có phát sinh"

Theo biểu mẫu 20b trong TT03 áp dụng với hợp đồng theo đơn giá cố định. vậy Xin hỏi là khi nhà thầu chào giá không có chi phí dự phòng trượt giá riêng theo biểu mãu, giá chi tiết của nhà thầu đã bao gồm chi phí dự phòng do trượt giá. vậy có đúng không?
Giá của nhà thầu chưa bao gồm chi phí dự phòng cho phần trượt giá và phát sinh khối lượng, Phần dự phòng này được chào riêng và sẽ thương thảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom