Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chi phí gián tiếp trong Tổng mức đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là gì? cách tính chi phí gián tiếp?

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.746
Điểm thành tích
113
Chi phí gián tiếp trong Tổng mức đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là gì, cách tính chi phí gián tiếp?
Tiếng Anh là Indirect costs: Chi phí gián tiếp.

Theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì Chi phí hạng mục chung trong khoản mục “chi phí khác” được loại bỏ. Kể cả chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường (thuộc Chi phí hạng mục chung) được đề cập ở Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, nhưng đến Nghị định số 68/2019/NĐ-CP không thấy nhắc nữa.
Qua nghiên cứu cho thấy: Các chi phí trên được đưa thành "Chi phí gián tiếp" trong chi phí xây dựng. Cách tính chi phí gián tiếp sẽ hướng dẫn trong Thông tư của Bộ Xây dựng sắp ban hành để thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Dự đoán là tỷ lệ theo bảng 2.4 và 3.7, 3.8 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD sẽ được gộp lại, kết hợp với 1 số chi phí khác (có thể là lập dự toán) để hình thành định mức xác định Chi phí gián tiếp.

Theo Điều 4, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP quy định về nội dung của sơ bộ TMĐT và TMĐT xây dựng thì:
"Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình xây dựng của dự án; công trình, hạng mục công trình xây dựng tạm, phụ trợ phục vụ thi công; chi phí phá dỡ các công trình xây dựng không thuộc phạm vi của công tác phá dỡ giải phóng mặt bằng đã được xác định trong chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cơ cấu chi phí xây dựng gồm: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng;"
59470
Tôi sẽ cập nhật thêm chủ đề này để hướng dẫn bạn đọc hiểu rõ hơn và hiểu rõ cách tính Chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình, cũng như phần mềm Dự toán GXD.

Còn tiếp...
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom