CHI PHÍ KHẢO SÁT

Thành viên đã xem (Total:0)

trongmanh18

Thành viên mới
#1
Em có một dự toán về khảo sát quan trắc lún một công trình, về phần quan trắc lún theo chu kỳ thì sẽ theo chi phí quản lý khảo sát theo thông tư 01/2017 rồi nhưng có một vấn đề có là bàn đo lún của quan trắc lún (phần vật liệu tách riêng ra do có thiết kế riêng) sẽ được tính riêng một dự toán riêng, nhưng chi phí quản lý của phần này nó sẽ như chi phí phần khảo sát quan trắc lún 01/2017 hay sẽ lấy theo chi phí quản lý phần xây dựng của thông tư 06/2016. mong lời giải đáp giúp em, e xin cảm ơn