Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chỉ số giá xây dựng Hà Nội năm 2015

Thành viên đã xem (Total:0)

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
#1
Nhân tiện phải làm cái báo cáo có liên quan đến cái này nên gửi mọi người chỉ số giá xây dựng quý II và quý III năm 2015 luôn.
 

Attachments

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
#2
Hiện chưa hết quý I năm 2016 nên chưa có chỉ số giá xây dựng HN cho quý I, ban Trong Tran có thể tham khảo chỉ số quý IV năm 2015 ở tập tin đính kèm.
 

Attachments