Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chỉ số giá xây dựng Hà Nội năm 2016

Thành viên đã xem (Total:0)

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
#1
Quyết định 1223 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2016
 

Attachments