Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chi tiết về phần mềm Rdsuite V8.9

  • Khởi xướng dtxd
  • Ngày gửi
D

dtxd

Guest
Rdsuite là phần mềm thiết kế kết cấu theo Tiêu chuẩn Việt nam và một số tiêu chuẩn nước ngoài như BS8110, UBC1994, UBC1997, SNHIP...được Bộ xây dựng cho phép sử dụng ở Việt nam, trên cơ sở lấy kết quả phân tích nội lực và phân tích động lực từ các phần mềm SAP2000, ETABS và STAADPRO, RDsas (hay còn gọi là Bổ sung tiêu chuẩn Việt nam TCVN vào các phần mềm nhập khẩu). Phần mềm được Cục bản quyền - Bộ văn hóa thể thao du lịch cấp giấy chứng bản quyền số 4290/2009/QTG và được Cục sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và công nghệ ra quyết định số 5252/QĐ-SHTT về việc cấp nhãn hiệu cho sản phẩm.Phần mềm gồm 2 mô đun chính:

- RDF (Research and Development Foundation): mô đun phân tích và thiết kế móng (đơn, băng, cọc, giằng móng). Mặt bằng móng có thể nhập trên nền đồ họa của phần mềm, từ file *.DWG hay nhập từ SAP2000, ETABS...Phân tích móng theo phương pháp quy phạm hay phương pháp đồng thời và phần tử hữu hạn.

- RDS (Research and Development Structure): mô đun tổ hợp nội lực, phân tích và thiết kế phần thân (dầm, cột, dàn,sàn, vách), tính tải trọng gió tĩnh và động, tải trọng động đất theo TCVN và một số tiêu chuẩn thông dụng lấy kết quả nội lực và phân tích động lực từ SAP,ETABS...

Rdsuite đã giải quyết được trọn vẹn việc phân tích và thiết kế, xuất bản vẽ cho cả hệ kết cấu móng (RDF) ; tổ hợp nội lực, thiết kế kiểm tra cấu kiện dầm cột, sàn vách , tính toán tải trọng động đất và gió tĩnh, gió động (RDS).... Môi trường đồ hoạ, giao diện của phần mềm thuận tiện, chuyên nghiệp , báo cáo xuất sang excel bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Các tính năng chính của phần mềm như sau:

A. TỰ ĐỘNG TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ VÀ ĐỘNG ĐẤT THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM LẤY KẾT QUẢ TỬ ETABS (Mô đun RDS)


- Kết nối với Etabs để xác định sơ đồ kết cấu, vùng áp lực gió, gia tốc nền.


- Phân tích các dạng dao động theo X, theo Y, xoắn XY. Tương tác với người dùng để điều chỉnh các thông số động lực kết cấu.Vẽ dạng dao động X, Y trực quan.

- Xác định thành phần tĩnh và động của gió.

- Tính toán động đất theo phương pháp tĩnh lực áp dụng tiêu chuẩn 375-2006, UBC-1994, UBC-1997.

- Tính toán động đất theo phương pháp phổ áp dụng tiêu chuẩn TCVN 375-2006.

- Tính toán động đất theo tiêu chuẩn SNHIP.

- Kiểm tra ổn định tổng thể của kết cấu.


B. TỔ HỢP NỘI LỰC - PHẢN LỰC (Mô đun RDS+RDF)


B.1 Tự động tổ hợp nội lực theo TCVN 2737-1995.


- Người sử dụng có thể chọn một trong 2 cách tổ hợp nội lực: Tổ hợp tự động hoặc nhập trực tiếp.

- Phần mềm tự động xác định các tổ hợp khi gió hay động đất ngược chiều (người dùng chỉ cần khai báo gió hay động đất theo 1 phương).

- Tự động phát sinh các tổ hợp gió tác động xiên hay động đất xiên.

- Vẽ biểu đồ bao nội lực cho cấu kiện.

[FONT=&quot]
[/FONT]

B.2 Tự động tổ hợp phản lực theo TCVN 2737-1995.

- Các tổ hợp tương tự như trong tổ hợp nội lực.

- Có thể xét tổ hợp riêng cho móng khi giảm hoạt tải 50%


C. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ MÓNG (Mô đun RDF)


Các tổ hợp phản lực thiết kế được lấy trực tiếp từ ETABS, SAP,rdSAS hay có thể nhập trực tiếp thông qua hệ lưới và đồ hoạ của phần mềm.... Phần mềm không chỉ tính toán móng riêng rẽ theo phương pháp truyền thống mà còn xét được cả hệ móng , phân tích theo phần tử hữu hạn, xét được tương tác của nền, cọc, giằng, đài và kết cấu bên trên. Đặc biệt các báo cáo của phần mềm có thể xuất ra dưới dạng tiếng Anh.

C.1 Nhập dữ liệu một cách linh hoạt.


- Nhập các chỉ tiêu cơ lý nhanh chóng và thuận tiện trên các lưới tương tự excel.

- Nhập thông số cọc.

- Nhập thông số móng đơn, móng cọc, móng băng, giằng móng...


C.2 Thiết kế kiểm tra móng đơn.


- Tự động xác định kích thước móng đảm bảo các điều kiện về áp lực cực hạn (Pu), cường độ tiêu chuẩn (Rtc), Ro (nhập trực tiếp, khi chưa có số liệu địa chất), chọc thủng .

- Xác định diện tích thép, lún của móng. Xét được ảnh hưởng của mực nước ngầm.

- Tự động tính toán độ cứng của nền trong bài toán phân tích đồng thời.

- Tính móng có độ lệch tâm lớn theo phương pháp PTHH kiểu phân tích đồng thời.

- Phân tích thiết kế kiểm tra tương tác giữa người và máy.


C-3 Tính sức chịu tải của cọc.

- Có thể xét được cọc đóng, cọc ép, cọc nhồi, cọc baret, cọc xi măng đất .

- Tính sức chịu tải theo nhiều phương pháp: số liệu thống kê (TCVN 205-1998, phụ lục A), cường độ đất nền kê (TCVN 205-1998, phụ lục B), xuyên tĩnh, xuyên tiêu chuẩn (Meyerhoff, Nhật bản), từ kết quả nén tĩnh.

- Xác định chiều dài của cọc khi biết sức chịu tải.

- Vẽ biểu đồ sức chịu tải của cọc theo chiều sâu.

- Báo cáo kết quả tính dạng Excel.


C-4 Thiết kế kiểm tra móng cọc.


- Có thể xét được cọc đóng, cọc ép, cọc nhồi, cọc baret, cọc xi măng đất .

- Tự động bố trí cọc trong đài. Người dùng có thể thay đổi bằng cách nhập toạ độ hay vẽ từ AutoCAD

- Tính toán móng theo phương pháp quy phạm hay phần tử hữu hạn để tính phản lực cọc, mô men trong đài, xác định chiều cao đài, lún của cọc, lún tổng thể của móng, cường độ đất nền dưới mũi cọc.

- Xác định độ cứng của cọc, tính toán móng làm việc đồng thời trong bài toán móng lệch tâm lớn áp dụng phương pháp PTHH và tính toán lặp.


C-5. Kiểm tra móng băng, hệ dầm trực giao


- Kiểm tra diện tích đáy móng đảm bảo các điều kiện về cường độ cực hạn hay áp lực tiêu chuẩn .

- Tự động xác định hệ số nền theo các phương pháp như Bowls, P/s..

- Tính toán nội lực trong dầm móng theo PTHH.

- Xác định diện tích thép trong dầm móng, diện tích thép trong cánh móng.

C-6 Phân tích thiết kế hệ dầm, giằng móng.


- Xác định nội lực dầm giằng móng theo PTHH có xét đến ảnh hưởng độ cứng nền, lún lệch giữa các móng

- Thiết kế tính toán diện tích thép trong móng.


D. THIẾT KẾ KIỂM TRA CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP (Mô đun RDS)

D-1 Thiết kế xác định diện tích thép trong dầm theo TCVN 356-2005.

- Kiểm tra cấu kiện dầm theo TCVN 356-2005.

- Thiết kế dầm chịu cắt.

- Xuất biểu đồ bao nội lực và sơ đồ thép của dầm; xuất báo cáo sang Excel


D-2 Thiết kế kiểm tra cột BTCT.


- Thiết kế xác định diện tích thép trong cột (từng phương) theo TCVN 356-2005.

- Thiết kế xác định diện tích thép trong cột (theo chu vi) theo TCVN 356-2005+BS 8110.

- Xác định sơ bộ kích thước cột.

- Tính toán xác định hệ số nén trong cột trong phân tích cột nhà cao tầng chịu tải động đất . Xuất biểu đồ bao nội lực và sơ đồ thép của cột trên mặt bằng; xuất báo cáo sang Excel.


D-3 Thiết kế sàn BTCT, vách BTCT.


E. KIỂM TRA CẤU KIỆN THÉP (Mô đun RDS)

E-1 Kiểm tra dầm và cột thép I tổ hợp

- Kiểm tra dầm cột tiết diện thép chữ I tổ hợp theo TCVN 338-2005.

- Xác định , kiểm tra ứng suất pháp, ứng suất tiếp trong tiết diện.

- Kiểm tra ổn định tổng thể, ổn định cục bộ của bản cánh và bản bụng

- Hiển thị kết quả đồ hoạ, xuất báo cáo sang excel.
- Kiểm tra ổn định tổng thể của kết cấu.


E-2 Kiểm tra cấu kiện dàn thép

- Kiểm tra dàn thép với tiết diện thép góc, thép hộp hay hình dạng bất kỳ.

- Kiểm tra ứng suất pháp và độ mảnh của cấu kiện dàn.

- Hiển thị kết quả đồ hoạ, xuất báo cáo sang excel.


F. KÊT NỐI VỚI RDCAD ĐỂ XUẤT BẢN VẼ THI CÔNG SANG AUTOCAD (Mô đun RDS)


- Bản vẽ mặt bằng móng, chi tiết móng, cọc

- Bản vẽ mặt bằng kết cấu.

- Bản vẽ dầm và cột.G. THƯ VIỆN THIẾT KẾ VÀ KIỂM TRA CẤU KIỆN (Mô đun RDS+RDF)


- Vai trò như sổ tay thiết kế, thiết kế đầy đủ các dạng cấu kiện như dầm, cột, dàn, sàn....

- Có thể thiết kế kiểm tra đồng thời nhiều mặt cắt.

- Nhập số liệu trên lưới tương tự excel, xuất báo cáo sang excel....Bạn có thể tìm hiểu thêm tính năng của phần mềm qua phim giới thiệu phần mềm tại địa chỉ : http://www.rds.com.vn/index.php/video/
 
Last edited by a moderator:
D

dtxd

Guest
Một số điểm nâng cấp bổ sung

1. Nâng cấp một số tính năng phần móng và phần cọc theo TCVN 356-2005.
2. Nâng cấp một số phần trình bày cũng như hiển thị về đồ họa và báo cáo kết quả.
3. Thêm lựa chọn cho người dùng có thể lấy khối lượng từ miếng cứng (diaphram) trong tính toán động đất và gió động. Lựa chọn này giúp người dùng tránh được lỗi nhận khối lượng tầng bằng 0.
4. Cho phép người dùng nhập chiều sâu móng cho cả mặt bằng móng. Trong xem chi tiết móng, có thể thay đổi chiều sâu móng cho móng được chọn.
5. Bổ sung kiểu bố trí cọc tròn theo chu vi (móng cọc trong các bể chứa).


 
Last edited by a moderator:
D

dtxd

Guest
Download tài liệu thiết kế kết cấu tại http://www.rds.com.vn/index.php/downloads-tai-lieu/

1. Bài báo Sử dụng phần mềm Rdsuite trong phân tích và thiết kế móng đơn, móng cọc làm việc đồng thời 2. Bài báo về hiệu quả sử dụng móng bè cọc - Tạp chí Khoa học kỹ thuật
3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Rdsuite
4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Etabs
5. Công nghệ thi công TopDown
6. Thiết kế sàn phẳng
7.Thiết kế và chi tiết của ô mở trong cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn
8. Hệ thống kết cấu cho nhà cao tầng
9. Nhà cao tầng - KCBTCT toàn khối TCXD 198-1997
10.Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-1995
11.Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu tải trọng động đất TCXD 375-2006
12. Tiêu chuẩn kết cấu bê tông cốt thép TCVN 356-2005
13. Tiêu chuẩn kết cấu thép TCVN 338-2005
14. Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 205-1998
15. Cọc - Phương pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh ép dọc trục TCXD 269-2002
16. Cọc khoan nhồi- TC thi công và nghiệm thu
17. Móng cọc tiết diện nhỏ TCXD 189-1996
18. ACI 318M-05 Building Code Requirement For Structural Concrete
19. ACI 351.3R-04 Foundations for Dynamic Equipment
20. 351.2R-94 Foundations for Static Equipment
21. ACI 543r_00 Design Manufacure Installation Concrete Pile
22. ASCE 7-05 Minimum Design Loads for buildings and other Structures
23. Reinforced Concrete Deep Beams - Prof. F.K.Kong
24. Recommendations for Design of Beam-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete Structures
25. Recommendations for Design of Slab-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete Structures
26. Thiết kế sàn BTCT ứng lực trước
27. Ví dụ tính toán sàn BTCT ứng lực trước
...
 
D

dtxd

Guest
5 ưu điểm lớn khi sử dụng phần mềm Rdsuite đem lại hiệu quả cho công việc của bạn:
1. Tích hợp móng đơn, móng cọc, móng băng, xác định tải trọng động đất và gió, thiết kế cấu kiện BTCT, kiểm tra cấu kiện thép, thư viện thiết kế...trong một phần mềm.
2. Khả năng lấy nội lực, phản lực và nội lực từ rất nhiều phần mềm nổi tiếng: SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS...
3. Thiết kế liên hoàn giữa phần móng và phần thân.
4. Hệ thống báo cáo của phần mềm thống nhất. Các công thức và các giá trị chính được in ra rõ ràng, nêu rõ ý nghĩa để người dùng có thể kiểm tra.
5. Chuyên dụng cho bài toán móng lệch tâm và bài toán móng đồng thời.
 
D

dtxd

Guest
Kế hoạch phát triển rdsuite 9

Kế hoạch ra phiên bản Rdsuite 9
Công ty chúng tôi sẽ phát hành phiên bản Rdsuite version 9 với hơn 50 điểm nâng cấp và chỉnh sửa so với phiên bản 8.9 và các phiên bản trước đó. Đặc biệt trong phiên bản này có những tính năng mới như: giải pháp tính móng hợp khối (móng thang máy, dầm móng trên nền cọc, móng cột đôi...), thiết kế cọc đóng ép theo điều kiện thi công, kiểm tra vết nứt và móc cẩu, kiểm tra kết cấu theo trạng thái giới hạn 2...Ngoài ra hệ thống báo cáo của phần mềm cũng được hoàn thiện, tất cả đều có thuyết minh tóm tắt và thuyết minh chi tiết cho cấu kiện và mặt cắt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Chi tiết xem tại địa chỉ:
http://www.rds.com.vn/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9&cntnt01origid=434&cntnt01detailtemplate=chitiettin_vn&cntnt01returnid=394

 
D

dtxd

Guest
Giới thiệu các tính năng mới của trong phiên bản RdsuiteV9

1.Trong thiết kế cọc đóng và ép, hiện nay các kỹ sư thường quan tâm đến sức chịu tải nén, kéo của cọc...mà hay không chú trọng đến quá trình cẩu lắp thi công (đặc biệt là cọc tiết diện lớn 400x400, 500x500...) dẫn đến cọc có thể bị nứt nếu diện tích thép trong thân cọc bố trí không đủ...Rdsuite V9 trợ giúp kiểm tra thiết kế cọc trong giai đoạn thi công: kiểm tra diện tích thép trong cọc, kiểm tra võng và nứt và kiểm tra khả năng chịu lực của móc cẩu (Hook)...
 
D

dtxd

Guest
Giới thiệu các tính năng mới của trong phiên bản RdsuiteV9

2. Một trong những khâu quan trọng trong thiết kế cọc là thể hiện bản vẽ. Rdsuite tích hợp mô đun vẽ cọc để trợ giúp kỹ sư vẽ cọc đóng, cọc ép và cọc nhồi, thống kê thép một cách nhanh chóng và thuận tiện.

 
D

dtxd

Guest
Sau thời gian nghiên cứu, phát triển và chạy thử nghiệm, ngày 15/01/2011 Công ty CP công nghệ và TVTK xây dựng RD chính thức phát hành phần mềm Rdsuite - phân tích và thiết kế kết cấu theo TCVN phiên bản 9.1.9. 3 điểm chính làm nên sự khác biệt của phần mềm là:

1. Phân tích và tính toán móng nhiều cột, móng hợp khối theo phương pháp phần tử hữu hạn.
2. Kiểm tra cấu kiện và kết cấu theo trạng thái giới hạn 2 về điều kiện sử dụng.
3. Các kết quả tính toán đều được xuất ra báo cáo dạng excel có các công thức và giá trị trung gian bằng song ngữ Việt - Anh


Chi tiết về tính năng phiên bản mới, các bạn có thể xem ở các trang giới thiệu trên hoặc tại đây

Nhân dịp ra mắt phiên bản mới và mừng xuân mới Tân Mão 2011 từ ngày 15/01/2011 đến ngày 15/02/2011, chúng tôi có chính sách khuyến mãi như sau:

+ Giảm giá 5% cho tất cả các khách hàng mua 01 phần mềm.

+ Giảm giá 10 % cho khách hàng mua cả bộ phần mềm rdsuite và rdcad.
 
D

dtxd

Guest
Phân tích thiết kế kết cấu công trình, đặt biệt là công trình nhà cao tầng, nhà khẩu độ lớn, thì việc xác định đúng tải trọng động đất không chỉ đóng vai trò hạn chế tối thiểu thiệt hại do tác động của động đất, mà còn giúp sử dụng hợp lý vật liệu kết cấu công trình. Có rất nhiều phần mềm có khả năng thiết kế kháng trấn như ETABS, SAP2000, STAADPRO...nhưng chỉ có phần mềm ETABS là nổi trội hơn cả vì:
- ETABS là phần mềm chuyên cho thiết kế nhà cao tầng nên việc mô hình kết cấu rất thuận tiện, trực quan.
- Khả năng phân tích của ETABS rất mạnh: phân tích tuyến tính, phân tích phi tuyến, phân tích theo giai đoạn thi công
- Có thể kết nối ETABS và Rdsuite để xác định tải trọng động đất theo TCVN 375-2006 cũng như kiểm tra các tác động của động đất lên kết cấu.
Phương pháp sử dụng rdsuite và etabs trong thiết kế công trình chịu động đất theo các bước sau:
Bước 1: Mô hình kết cấu bằng phần mềm etabs
- Sử dụng các công cụ tạo mô hình , thư viện trong etabs để nhập sơ đồ kết cấu.
- Khai báo mô hình các sàn là các miếng cứng (diaphram).
- Nhóm các tầng thành các nhóm (groups) .
- Nhập các trường hợp tĩnh tải, hoạt tải.
- Khai báo mô hình khối lượng: Khối lượng kết cấu = khối lượng tĩnh tải + 0.5 khối lượng hoạt tải.
- Chọn phân tích: Số dạng dao động nên không nhỏ hơn 9.
- Xuất các kết quả tính toán ra Access *.mdb.
Bước 2: Sử dụng rdsuite để xác định tải trọng động đất
- Mở tệp và khai báo trường hợp tải và hệ số.
- Phân tích các dạng dao động của kết cấu. Rdsuite tự động nhận dạng các dạng dao động theo X, Y hay xoắn XY và người dùng có thể điều chỉnh.
- Khai báo địa điểm công trình, rdsuite sẽ tự động xác định gia tốc đỉnh thiết kế.
- Khai báo các thông số xác định tải động đất: Loại đất nền (nếu khai báo chỉ tiêu cơ lý và loại móng thì rdsuite tự xác định loại đất nền SA, SB...); hệ số tầm quan trọng, hệ số ứng sử qo, hệ số kw...
- Chọn tính toán: rdsuite sẽ xác định tải trọng động đất theo TCVN 375-2006 theo cả tĩnh lực, phổ; theo UBC (1994, 1997); SNHIP và xuất ra Excel.
Ngoài ra với sơ đồ kết cấu phức tạp ( nhà nhiều tháp chung đế...) thì có thể chọn tạo file phổ TCVN 375-2006 để đưa vào ETABS phân tích động đất theo phổ.
Bước 3: Nhập tải trọng động đất vào ETABS
- Nếu động đất đưa về lực ngang (tĩnh lực hoặc phổ), thì khai báo các trường hợp tải DX1..DXn; DY1...DYn với kiểu (type) là QUAKE; user load và nhập tải động đất của các tầng vào các miếng cứng.
- Nếu sử dụng khai báo phổ (respone spectrum) thì khai báo hàm phổ, chọn spectrum from file, mở file xuất từ rdsuite. Định nghĩa các trường hợp tải trọng phổ.
- Chạy và xuất kết quả ra MDB
Bước 4: Thiết kế và kiểm tra kết cấu trong RDsuite
- Kiểm tra chuyển vị đỉnh.
- Kiểm tra chuyển vị tương đối giữa các tầng.

- Kiểm tra ổn định tổng thể của kết cấu
- Thiết kế tính thép dầm, cột vách.
- Kiểm tra võng và nứt của cấu kiện dầm, cột
 
D

dtxd

Guest
Trong thiết kế kết cấu công trình, phải kiểm tra cấu kiện theo cả trạng thái giới hạn một và hai. Do sử dụng phần mềm , nên hầu hết cấu kiện đảm bảo điều kiện trạng thái giới hạn thứ nhất. Việc kiểm tra trạng thái giới hạn thứ 2 sau khi đã có bố trí cốt thép thường hay bị bỏ sót (do các phần mềm ít hỗ trợ) và do chủ quan, nên khi thi công hay đưa vào sử dụng, cấu kiện xuất hiện các vết nứt và võng quá giới hạn, ảnh hưởng đến nghiệm thu, sử dụng, mỹ quan ...hoặc có thể phát sinh tải thứ cấp gây nguy hiểm cho kết cấu.
Rdsuite không chỉ thiết kế tính toán diện tích cốt thép cho cấu kiện mà còn kiểm tra võng và nứt theo TCVN 356-2005. Để kiểm tra võng và nứt người dùng làm như sau:
1. Khi mở sơ đồ, khai báo Điều kiện làm việc của kết cấu cũng như cấp chống nứt.
2. Khi tính toán thiết kế: Khai báo chiều dài nhịp để tính toán võng.
3. Chọn cấu kiện muốn tính toán võng và nứt . Trong form Chi tiết thiết kế, nhập thép cho cấu kiện tại 3 vị trí: đầu, giữa cuối.
4. Xem kết quả tính võng và nứt. Xuất các báo cáo chi tiết

 

yeu_kc

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Cả 2 Phần mềm tính toàn thiết kế kết cấu RDW và RDS do đồng chí Tâm của CIC phát hành. Tuy nhiên AE có ý định mua 1in2 phần mềm trên. Cần lưu ý 1 số điểm sau:
Do KSXD thiết kế nên còn nhiều hạn chế (Đặc biệt là giao diện PM.) nên còn phải update nhiều. Mà update nhiều xem điều 5
Chữ R trong PM nghĩa là reschearch (Nghiên cứu) nên PM còn tồn tại nhiều vấn đề:
1. Hướng dẫn sử dụng chi tiết PM còn sơ sài.
2. Còn xảy ra nhiều lỗi xung đột trong PM (Thỉnh thoảng lại bị đá văng ra ngoài.)
3. Không hỗ trợ update. (Hình như update phải mất phí hay sao ý. Thấy AE trên diễn đàn kết cấu phản ánh nhiều lắm).
4. Chính sách chăm sóc KH của RDS chưa được chu đáo như bên CIC ( CIC thường xuyên gửi mail cho khách hàng thông báo việc nâng cấp)
5. PM bán 15 triệu. Khuyến mại giảm giá 10% khi mua 1 bản, 20% khi mua 2 bản + Chi phí update hàng năm ---> Nhiều triệu.
Nên suy nghĩ kỹ trước khi mua.
Nếu tác giả đọc được những điều trên xem xét lại chính sách kinh doanh PM để bán được nhiều PM nhé. =D>=D>=D>=D>=D>=D>
 

htktrd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
39
Điểm thành tích
8
Cả 2 Phần mềm tính toàn thiết kế kết cấu RDW và RDS do đồng chí Tâm của CIC phát hành. Tuy nhiên AE có ý định mua 1in2 phần mềm trên. Cần lưu ý 1 số điểm sau:
Do KSXD thiết kế nên còn nhiều hạn chế (Đặc biệt là giao diện PM.) nên còn phải update nhiều. Mà update nhiều xem điều 5
Chữ R trong PM nghĩa là reschearch (Nghiên cứu) nên PM còn tồn tại nhiều vấn đề:
1. Hướng dẫn sử dụng chi tiết PM còn sơ sài.
2. Còn xảy ra nhiều lỗi xung đột trong PM (Thỉnh thoảng lại bị đá văng ra ngoài.)
3. Không hỗ trợ update. (Hình như update phải mất phí hay sao ý. Thấy AE trên diễn đàn kết cấu phản ánh nhiều lắm).
4. Chính sách chăm sóc KH của RDS chưa được chu đáo như bên CIC ( CIC thường xuyên gửi mail cho khách hàng thông báo việc nâng cấp)
5. PM bán 15 triệu. Khuyến mại giảm giá 10% khi mua 1 bản, 20% khi mua 2 bản + Chi phí update hàng năm ---> Nhiều triệu.
Nên suy nghĩ kỹ trước khi mua.
Nếu tác giả đọc được những điều trên xem xét lại chính sách kinh doanh PM để bán được nhiều PM nhé. =D>=D>=D>=D>=D>=D>
Hiện tại chúng tôi đã có phiên bản 12.2 chạy trên nền Win8 - 32/64B cùng với tiêu chuẩn TCVN mới.
Về phần mềm Rdsuite, chúng tôi cũng cố gắng để phù hợp và thân thiện cho users Việt nam , tuy nhiên không tránh được những hạn chế, mong các bạn ủng hộ và có nhiều ý kiến đóng góp cho phần mềm ngày một hoàn thiện hơn.

Bên RD luôn luôn mong muốn là có được sản phẩm hữu ích hỗ trợ khách hàng một cách tối đa. Trân trọng!
 
Last edited by a moderator:

htktrd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
39
Điểm thành tích
8
SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MÓNG TOÀN DIỆN

Video này giới thiệu với các bạn về việc lựa chọn giải pháp móng cho công trình: Móng băng, móng cọc: xi măng đất, cọc thường, cọc khoan nhồi, cọc ứng suất trước... Với người thiết kế việc lựa chọn được một giải pháp móng phù hợp sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Với các giải pháp khác người thiết kế phải mất rất nhiều thời gian và công sức để tính toán các phương án. Nhưng ở đây, RD đem đến cho các các bạn một giải pháp móng toàn diện từ khâu tính toán đến dự toán từ đó người thiết kế có thể thay đổi giải pháp móng khác nhau rất nhanh chóng. Trên cơ sở này người thiết kế có cái nhìn tổng quan để có thể so sánh, đánh giá và lựa chọn phương án móng tối ưu nhất cho mình!


[youtube]8JsVwHIB9cI[/youtube]​
 

htktrd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
39
Điểm thành tích
8
Kết nối etabs - rdsuite - rdcad - eta

KẾT NỐI ETABS - RDSUITE - RDCAD - PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA/G8/ACCIT/ESCON

- RDsuite cho phép tính toán thiết kế nhanh phần thân: dầm, cột, sàn, vách; phần móng: móng đơn, móng băng, móng cọc, dầm móng...

- RDcad thực hiện chức năng vẽ phần thân, phần móng, mặt bằng kết cấu độc lập hoặc lấy dữ liệu tính toán từ RDsuite, từ đó thống kê, bóc tiên lượng một cách nhanh chóng.

- RDcad cho phép xuất phần bóc tiên lượng sang các phần dự toán chuyên nghiệp hiện nay: Eta, G8, Accit, Escon...để hoàn thiện phần dự toán cả phần thân và phần móng.


[youtube]H-9PfUDvq7E[/youtube]​
 

tubepxinhtv03

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tủ bếp, tủ bếp hiện đại chất liệu gỗ MFC và Acrylic 08.38159637

Tủ bếp, tủ bếp gỗ công nghiệp như MFC, Acrylic,.... đang là xu hướng của nội thất gia đình. Kệ bếp gia đình ngày nay được xem như một phần tất yếu trong nội thất phòng bếp hiện nay.Tủ bếp Acrylic nhà anh Tuấn tại Cần Thơ

Tủ bếp hiện đại là sự kết hợp giữa thiết kế và quy trình sản xuất đến chất liệu gỗ. Với tủ bếp làm bằng gỗ MFC hoặc Acrylic bạn có thể yên tâm về độ bền, khả năng chống ẩm của loại ván gỗ này.Tủ bếp Acrylic nhà anh Cường tại quận 7

Mẫu tủ bếp hình chữ I, L, U... sẽ là lựa chọn tùy theo không gian cũng như sở thích của các gia đình. Tùy vào không gian cũng như diện tích của mỗi gia đình, chúng tôi sẽ lên bảng vẽ thiết kế để phù hợp với gia đình bạn. Tủ bếp Acrylic với nhiều màu sắc khác nhau sẽ làm nổi bật không gian phòng bếp.


Tủ bếp nhà anh Hưng tại Bình Thạnh

Với quy trình sản xuất tủ bếp hiện đại, Tủ Bếp Xinh chúng tôi đang mở rộng phạm vi phục vụ cho khách hàng tỉnh có nhu cầu làm bếp như: Cần Thơ, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Thuận,...

Tags: tu bep, tủ bếp, tủ bếp hiện đại, kệ bếp
CÔNG TY CP XD TM TTNT QUYẾT TÂM
Showroom 1 : 873 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM ( Gần cổng Khu Công Nghiệp Tân Bình ).
Showroom 2 : 580 đường 3/2, P.14, Q.10
Điện thoại: 08 38 159 637 - 08 38 159 639
Hotline: 0903.837.455 - Email: hathanhcabinet@gmail.com
Website: http://tubepxinh.tv/home/ - http://tubep.tv/ - http://tubepxinh.vn
 

htktrd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
39
Điểm thành tích
8
Rdsuite - tính toán thiết kế kết cấu thép, liên kết thép khung zamil

RDSUITE - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP, LIÊN KẾT THÉP KHUNG ZAMIL

Bước 1: Nhập dữ liệu từ file

Bước 2: Chọn dữ liệu chung (Tiêu chuẩn thiết kế thép 5575-2012)

Chọn Từng bước Winzard để thiết kế nhanh hơn.

Bước 3: Tổ hợp nội lực

Bước 4: Gán dữ thông số kiểm tra dầm và cột

Bước 5: Tính toán và kiểm tra

Bước 6: Xem kết quả

- Xem đồ họa: Đồ họa thể hiện ứng suất pháp , tiếp của các thanh (đạt màu xanh, chưa đạt màu đỏ)

- Xem báo cáo:

+ Báo cáo sơ bộ: Chọn báo cáo

+ Báo cáo chi tiết thanh: Chọn xem chi tiết

Tại đây người cũng có thể chọn để xem báo cáo sơ bộ thanh đó, chọn để xem báo cáo chi tiết, có thể chọn thiết kế lại thanh và nhập các thông số rồi chọn để tính toán lại, có thể chọn liên kết và chọn nút để tính toán liên kết đó


- Chú ý: Ngoài tính liên kết chân cột theo cách trên người dùng còn có thể sử dụng theo cách sau :

Bước 1: Lấy tổ hợp phản lực chân cột

Bước 2: Chọn liên chân cột để gán thông số

Bước 3: Gán thông số cho liên kết

Bước 4: Tính toán liên kết

Bước 5: Xem kết quả

- Xem đồ họa: Đồ họa thể hiện mặt bằng liên kết chân cột

- Xem chi tiết: Chọn xem chi tiết từng liên kết

[YOUTUBE]HXbCQ5m4I1M[/YOUTUBE]​
 

htktrd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
39
Điểm thành tích
8
Rdsuite - tính toán thiết kế kết cấu thép, liên kết thép nhà thép tiền chế khung zamil

TÍNH DÀN VÌ KÈO

B1: Nhập dữ liệu dàn vì kèo từ Sap, Etabs

B2: Thiết lập dữ liệu thông số : Tiêu chuẩn thiết kế thép 5575-2012, Chọn kiểu dàn vì kèo thép

B3: Bấm tổ hợp Ctrl + A để gán toàn bộ dữ liệu thiết kế dàn

B4: Vào menu thiết kế, chọn gán dữ liệu thiết kế dàn

B5: Tính toán dầm - cột - dàn

B7: Xem chi tiết phần tử : Có thể chọn báo cáo chi tiết hoặc sơ bộ phần tử đó

B8: Báo cáo toàn bộ chi tiết phần tử (Lưu ý check vào phần báo cáo dàn)

[YOUTUBE]MbpB6t5iHyE[/YOUTUBE]​
 

htktrd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
39
Điểm thành tích
8
Tính sàn ứng lực, tính dầm ứng lục

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SÀN - DẦM ỨNG LỰC

+ Tính toán độ giãn dài, ứng suất hiệu quả... của cáp.
+ Xác định số lượng cáp.
+ Kiểm tra sàn theo các giai đoạn: buông neo, sử dụng, khả năng chịu uốn, khả năng chịu cắt.
+ Tính toán võng của sàn.

[YOUTUBE]OQgFe2YHPEY[/YOUTUBE]​
 

htktrd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
39
Điểm thành tích
8
ĐIỂM MỚI TRONG PHIÊN BẢN RDSUITE 12.6

Nhằm hỗ trợ người dùng trong công tác tư vấn thiết kế, kiểm định, và thẩm tra công trình, RD đã chính thức phát hành phiên bản rdsuite 12.6 bổ sung thêm nhiều tính năng mới như sau:

1. Bổ sung thêm Tiêu chuẩn tải trọng tác động ASCE và UBS (Mỹ) để có thể so sánh kết quả tính toán tải trọng gió với TCVN 2737-1995 cũng như áp dụng cho các công trình được thiết kế theo 2 tiêu chuẩn này.


2. Bổ sung tiêu chuẩn Bê tông cốt thép của Trung Quốc GB-50010-2002.
Tiêu chuẩn thiết kế BTCT 5574-2012 của Việt nam và Tiêu chuẩn Trung Quốc GB-50010-2002 đều dựa trên cơ sở tiêu chuẩn của Nga CP52, tuy nhiên GB 50010-2002 (TQ) đã có nhiều điều chỉnh theo một số tiêu chuẩn khác như ACI, BS... Đây là một lựa chọn hay cho quý khách không những để so sánh kết quả mà còn áp dụng để trao đổi cho các công trình được thiết kế theo Tiêu chuẩn Trung Quốc.


3. Bổ sung tiêu chuẩn Bê tông cốt thép của Mỹ ACI-318 và BS 8110: Nhằm giúp kiểm chứng kết quả với ETABS, ngoài ra thông qua hệ thống báo cáo tiếng Việt giúp khách hàng hiểu hơn về ACI cũng như BS.
Việc sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài trong Rdsuite kết hợp với RdCAD để xuất bản vẽ và tiên lượng giúp quý khách hàng có thể đánh giá được hiệu quả kinh tế (giá thành) khi xây dựng công trình khi làm phương án thiết kế.


4. Các tiện ích trong việc nhập và điều chỉnh chỉ tiêu cơ lý của đất, tự tìm mũi khoan cơ lý cũng như nội suy các chỉ tiêu cơ lý giúp cho việc tính toán phân tích thiết kế móng trở nên chính xác hơn.


5. Tổng hợp báo cáo cho tất cả các móng thuận lợi cho việc kiểm tra và theo dõi kết quả


6. Xuất kết quả sang rdsteel để tạo bản vẽ thi công khung thép và tiên lượng dự toán công trình

 

htktrd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
39
Điểm thành tích
8
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT CÙNG RD

Để hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm RDSuite hiệu quả hơn trong phân tích và thiết kế móng đặc biệt là giai đoạn làm dự án cũng như so sánh các giải pháp, RD phối hợp cùng các bạn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất tại các khắp địa phương trên toàn quốc. Việc này chỉ có thể thành công khi có sự cộng tác của toàn thể các bạn.

Miễn phí nâng cấp RDSuite phiên bản 12.6 dành cho các bạn nhập và gửi số liệu địa chất của 15 công trình trở lên với đầy đủ các thông tin sau:

1. File cơ lý *.mdb .

2. Chụp ảnh hoặc scan báo cáo địa chất để xác thực tính thực tế công trình.

3. Thông tin đầy đủ của công trình.


Cho đến nay RD đã có dữ liệu địa chất của nhiều công trình tại các tỉnh trên cả nước. RD mong muốn các bạn tiếp tục nhập và gửi dữ liệu địa chất cho chúng tôi để nhận được ưu đãi và hơn nữa để phần mềm RDSuite ngày càng hoàn thiện hơn.
Để nhập và gửi dữ liệu các bạn làm như sau:

Bước 1: Vào Menu móng - Chọn Cơ lý đất nền


Bước 2: Nhập các chỉ tiêu các lớp đất


Bước 3: Ghi số liệu mũi khoan cơ lý theo định dạng: Tinh_thanhPho_Diadiem_TenCongTrinh.mdb


Bước 4: Nén file cơ sở dữ liệu và gửi vào địa chỉ mail cho chúng tôi: htktrd@gmail.com

Trân trọng cảm ơn tất cả anh em!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom