Chia sẻ dữ liệu DBF tỉnh Quảng Ninh 2012 lập dự toán cho phần mềm dự toán 97

  • Thread starter tranvanhung11021989
  • Ngày gửi

Thành viên đã xem (Total:0)

T

tranvanhung11021989

Guest
#1
Đầu tiên là bộ dữ liệu tỉnh Quảng Ninh 2012.
Trong file đính kèm gồm: Đơn giá, định mức, từ điển vật tư, phụ lục vữa, giá vật tư.
Phụ lục vữa hỗ trợ phần chuyển đổi xi măng Lam Thạch, Hoàng Thạch, xi măng địa phương.
 

Attachments