Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chia sẻ dữ liệu DBF tỉnh khánh hòa 2014 lập dự toán cho phần mềm dự toán 97

  • Thread starter tranvanhung11021989
  • Ngày gửi

Thành viên đã xem (Total:0)

tranvanhung11021989

Guest
#1
Gửi các bạn bộ đơn giá khánh hòa 2014
Trong file gồm đơn giá, định mức, từ điển vật tư, giá vật tư, phụ lục vữa
 

Attachments